Asiasana: publishing support

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Elämää ja exceleitä – metriikkatiimin erilainen vuosi 2021

09.06.2021

Mitä kirjastossa tehdään nyt, kun korona on sulkenut melkein kaikki asiakkaille avoimet tilat? Vaikka ovet on suljettu käyttäjiltä, eivät työt tosiaankaan ole loppuneet: suuri osa toiminnoista tehdään normaaliaikoinakin asiakkaiden silmien ulottumattomissa. Yksi näistä vähemmän näkyviä töitä tekevistä on kirjaston metriikka- ja arviointipalvelutiimi, joka osallistuu parhaillaan Turun yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointiin (RAE).

Suomen Akatemian uudet ehdot avoimeen julkaisemiseen 1.1.2021 jälkeen avatuissa hauissa

26.04.2021

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen. Hankkeiden tulee siis sitoutua vertaisarvioitujen artikkeleiden ja aineistojen osalta vähintään aineiston kuvailutietojen saattamiseen avoimesti saataville. Linjausta toteutetaan hankkeissa, jotka on rahoitettu Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Lisäksi avoimeen julkaisemiseen liittyviä maksuja ei enää budjetoida erikseen, vaan niiden katsotaan sisältyvän yleiskustannuksiin.

Tutkija, tarkista ja tarvittaessa ilmoita vuoden 2020 julkaisutietosi 31.1.2021 mennessä kirjastoon

07.12.2020

Kirjasto hakee ja tuo läpi vuoden Turun yliopiston tutkijoiden julkaisutietoja kansainvälisistä ja kansallisista viitetietokannoista UTUCRISiin. Tietokantahauilla saadaan noin 50 % yliopiston kaikista julkaisutiedoista. Tällä hetkellä validoituna järjestelmässä on 3100 vuoden 2020 julkaisua, mikä on noin 54 % vuotuisesta julkaisukertymästä. Tällä hetkellä validoituna järjestelmässä on 3800 vuoden 2020 julkaisua, mikä on noin 66 % vuotuisesta julkaisukertymästä.

Yli puolet Turun yliopiston vuonna 2019 raportoiduista julkaisuista avoimesti saatavilla

20.05.2020

Turun yliopiston tutkijoiden kirjoittamien, Opetusministeriön vuosittaisessa tiedonkeruussa raportoitujen julkaisujen määrä on edelleen kasvussa. Vuonna 2019 kokonaismäärä ylitti jo 5900, kun se vuotta aiemmin oli hieman alle 5700. Myös avoimesti saatavilla olevien julkaisujen määrä kasvoi edelleen. Erityisesti vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna.