Asiasana: Multilingualism

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kielitaitotarpeet

Kauppatieteiden maisterien työelämän kielitaitotarpeet –  kohtaavatko koulutus ja käytäntö?

Tutkimusprojektimme tavoitteena on selvittää kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä oleville TuKKK:sta valmistuneille suunnatun kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. opetussuunnitelmatyössä.

Pluriling

Plurilinguaalisuus kansainvälisessä liikeviestinnässä

PlurilingPlurilinguaalisuus ja kulttuurien välinen viestintä ovat keskeisiä taitoja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Kansainvälisesti toimivissa yrityksissä työntekijät käyttävät samanaikaisesti useita kieliä, vaihtavat kielestä toiseen sekä ovat kielten ja kulttuurien välisten viestien välittäjiä.
 

Multilingual in Business!

Multilingual in Business!

Plurilingual and intercultural proficiency are a part of the key competences in international business. In companies operating internationally, business people use several languages at the same time, switching and mediating between languages and cultures.