Asiasana: tutkimusetiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimuslupa

Tämän sivun ohjeistus koskee keskitetysti myönnettäviä tutkimuslupia. Tiedekunnilla ja yksiköillä voi olla omia käytänteitä tutkimuslupien myöntämiseen.

Tutkimusetiikan tuki

Tutkimusetiikan tukihenkilöt ja tutkimusetiikan kehittämisasiantuntija tarjoavat yliopiston henkilökunnalle tukea tutkimusetiikkaa koskevissa kysymyksissä.