Asiasana: Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Eriytyvät digitaaliset valmiudet eriarvoistavat nuorten mahdollisuuksia informaatioyhteiskunnassa (Väitös: FM, KM Meri-Tuulia Kaarakainen, 3.12.2019, koulutussosiologia)

FM, KM Meri-Tuulia Kaarakainen osoittaa väitöstutkimuksessaan, että sukupuolittuneet teknologiaorientaatiot ja koulutusvalinnat määrittävät suomalaisnuorten digitaalisia valmiuksia. Digitaalisesti kyvykkäät yksilöt hyötyvät eniten yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä avautuvista mahdollisuuksista.