Asiasana: verenpaine

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Geenit kätkevät tietoa verenpainetaudin riskistä (Väitös: LK, BA Felix Vaura, 4.11.2022, sisätautioppi)

Verenpaineen geneettiset riskipisteet auttavat ennustamaan verenpainetaudin puhkeamista lähitulevaisuudessa, selviää Felix Vauran Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Tutkimus tukee ajatusta, että geenit voivat ohjata kohonneen verenpaineen yksilöllistä ehkäisyä ja hoitoa. Tarvitaan kuitenkin lisää kliinisiä tutkimuksia, ennen kuin väitöstutkimuksen tuloksia voi hyödyntää potilastyössä.

Sydänfilmimuutokset voivat ennustaa valtimotautitapahtumia ja eteisvärinää verenpainetautia sairastavilla (Väitös: LL Arttu Lehtonen, 3.12.2021, geriatria)

Verenpainetautia sairastavilta suositellaan ottaa sydänfilmi sydänlihaksen liikakasvun havaitsemiseksi. Myös useat muut sydänfilmimuutokset näyttivät ennustavan valtimotautitapahtumia ja eteisvärinää verenpainetautia sairastavilla, selviää LL Arttu Lehtosen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella lääkäreiden olisi hyvä olla tietoisia sydänfilmimuutoksista, jotka ovat yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiin verenpainetautia sairastavilla.

Varhain puhkeava verenpainetauti altistaa elinvaurioille jo keski-iässä (Väitös: LL Karri Suvila, 3.9.2021, sisätautioppi)

Verenpainetaudin puhkeamisiällä on merkittävä vaikutus tautiin liittyvien haittojen kehittymiselle. Erityisesti varhain puhjennut verenpainetauti altisti haitallisille sydän- ja sepelvaltimoperäisille muutoksille sekä kognition alenemalle jo keski-iässä. LL Karri Suvilan Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen perusteella lääkäreiden olisi hyvä olla tietoisia potilaiden verenpainetaudin puhkeamisiästä ja ottaa se huomioon taudin hoidossa.

Kotimittaus on toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille (Väitös: LL Annika Lindroos, 27.6.2020, sisätautioppi)

Verenpaineen mittaus kotimittarilla on luotettava menetelmä yöaikaisen verenpainetason arviointiin, vahvistaa tuore tutkimus. Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan Annika Lindroos havaitsi myös, että kun yöaikaista verenpainetta mitattiin sekä kotimittarilla että vuorokausirekisteröinnillä, molemmilla menetelmillä saadut verenpainearvot olivat yhtä vahvasti yhteydessä verenpaineen aiheuttamiin elinvaurioihin. Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen eli keskeisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.