Asiasana: Teknillinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Molekyylibiotieteet, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos: Olet kiinnostunut elämästä solu- ja molekyylitasolla. Haluat ymmärtää molekyylien – solun rakennuspalikoiden – toimintaa sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia ja säätelyä

Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos: olet innostunut uusista teknologioista ja uudenlaisista materiaaleista olet kiinnostunut ratkaisemaan käytännön ongelmia haluat olla etujoukoissa ratkaisemassa ihmiskunnan

Konetekniikka, diplomi-insinööri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos: olet kiinnostunut koneista ja älykkäistä järjestelmistä haluat kehittää älykästä tuotantoa tai autonomisia laitteita olet kiinnostunut koneiden ja järjestelmien

Opiskele diplomi-insinööriksi Turun yliopistossa

Tekniikan alan yliopistokoulutus monialaisessa ja kansainvälisessä Turun yliopistossa on avain tulevaisuuden työelämään. Diplomi-insinöörien kysyntä kasvaa niin Turussa, Suomessa kuin maailmallakin, joten valmistumisen jälkeen työpaikka löytyy helposti.

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikan laitos kouluttaa digitaalisen yhteiskunnan rakentajia ja tutkijoita. Opetuksemme kattaa tietotekniikan koko spektrin elektroniikasta laajoihin ohjelmistojärjestelmiin ja niiden käytettävyyteen. Tutkimuksen ja opetuksen pääteemoja ovat digitalisaatio, koneoppiminen, autonomiset ja älykkäät järjestelmät, kyberturvallisuus ja terveysteknologia. Laitoksemme kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörejä ja tietojenkäsittelytieteen maistereita sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita.

Biotekniikka, diplomi-insinööri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos: olet kiinnostunut yhdistämään biokemiallista sekä laite- ja tietoteknistä osaamista haluat oppia hyödyntämään tuotanto-, laite- ja prosessitekniikan ratkaisuja