Asiasana: tekonivel

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Metalli-metalliliukuparisten lonkan tekonivelten seurantaa on turvallista harventaa (Väitös: LL Sakari Pietiläinen, 21.10.2022, ortopedia ja traumatologia)

Metalli-metalliliukuparisten lonkan kokotekonivelten seuranta-aikaväliä on turvallista pidentää terveydenhuollon resurssien käytön optimoimiseksi. LL Sakari Pietiläinen kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan yleisesti käytössä olleiden metalli-metalliliukuparisten lonkan kokotekonivelten pitkäaikaistulokset. Tutkimuksen erityishuomio oli kokoveren kromi- ja koboltti-ionien toistomittauksissa.

Tekonivelen komponenttivalinnoilla voidaan vaikuttaa uusintaleikkausriskiin (Väitös: LL Mikko Karvonen, 4.3.2022, ortopedia ja traumatologia)

Oikeilla tekonivelkomponenttien valinnoilla voidaan vähentää lonkan kokotekonivelen uusintaleikkausten määrää sekä parantaa potilastyytyväisyyttä. LL Mikko Karvonen kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan lonkan tiettyihin tekonivelen lonkkamaljan kuppikomponentteihin liittyvien uusintaleikkausten määriä. Hän kiinnitti huomiota erityisesti sijoiltaanmenoihin korkean komplikaatioriskin potilailla.

Polven osatekonivelellä nopeampi toipuminen pienemmin leikkausriskein (Väitös: LL Jani Knifsund, 12.11.2021, ortopedia ja traumatologia)

Polven osatekonivelleikkauksella saavutetaan merkittävästi nopeampi toipuminen verrattuna kokotekonivelleikkaukseen ja toimenpiteellä on pienempi riski komplikaatioihin, todetaan LL Jani Knifsundin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Onnistunut osatekonivelleikkaus vaatii Knifsundin mukaan perehtyneisyyttä ja leikkauskriteerien tarkkaa noudattamista.

Väitöstutkimus esittää uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja lonkkamurtumien tutkimukseen (Väitös: LL Sami Finnilä, 15.10.2021, ortopedia ja traumatologia)

Lonkan tekonivelien tai lonkkamurtumien kiinnityksen pettäminen aiheuttaa vakavaa haittaa potilaiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Tekonivelen tai murtuman varhaisvaiheen kiinnittymisen tarkka seuranta on avainasemassa uusien hoitomenetelmien kehittämisessä. Turun yliopistossa tarkastettavassa LL Sami Finnilän väitöskirjassa esitetään uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja murtumien varhaisvaiheen liikkeen mittaamiseen sekä tulkintaan.

Lonkan tekonivelten uusintaleikkausmäärissä on proteesikohtaisia eroja – komponenttivalinnalla voidaan vaikuttaa uusintaleikkausriskiin (Väitös: LL Matias Hemmilä, 28.5.2021, ortopedia ja traumatologia) 

Lonkan tekonivelleikkauksella voidaan helpottaa pitkälle edenneen nivelrikon oireita ja parantaa toimintakykyä. LL Matias Hemmilä kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan lonkan tekonivelen komponentteihin, erityisesti lonkkamaljan kuppikomponentteihin ja liukupintoihin, liittyviä uusintaleikkausmääriä.