Asiasana: Luonto2100

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevalle koulutus- ja kehittämishankkeelle yli 100 000 euroa

20.02.2023

Turun yliopisto on mukana metsäalan kehittämis- ja koulutushankkeessa, jolle myönnettiin 129 000 euroa maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman toimenpiteen osana. Turun yliopistossa hanketta toteutetaan Luonto2100-rahaston kautta. 

Turun yliopiston Luonto2100-rahasto osti suojeltavaa metsää Kurjenrahkan kansallispuiston naapurista

27.06.2022

Turun yliopistosäätiön alle viime vuonna perustettu Turun yliopiston Luonto2100-rahasto on ostanut ensimmäiset metsäalueensa läheltä Kurjenrahkan kansallispuistoa. Pöytyän Yläneellä sijaitsevat kaksi metsäaluetta muodostavat yhteensä 25 hehtaarin kokonaisuuden. Tavoitteena on lisätä alueiden luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa. Alueita on tarkoitus kehittää myös rahaston tavoitteita tukevaan virkistyskäyttöön.

Turun yliopisto perusti rahaston metsäluonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön edistämiseen

22.06.2021

Turun yliopiston perustama Luonto2100-rahasto hankkii lahjoitusvaroilla metsäalueita, joiden avulla tuetaan luonnon monimuotoisuuden suotuisaa kehitystä ja parannetaan virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on erityisesti olemassa olevien suojelu- ja retkeilyalueiden laajentaminen ja monipuolistaminen Etelä-Suomessa.

Luonto2100-rahasto

Turun yliopiston Luonto2100-rahaston tavoitteena on vahvistaa Etelä-Suomen metsien tulevaa monimuotoisuutta, hiilensidontaa ja virkistysarvoja. Rahasto hankkii erityisesti nuoria metsiä nykyisten suojelualueiden läheltä ja suunnittelee osana opetusta ja tutkimusta, miten nämä metsät parhaiten tukevat luonnon monimuotoisuutta pitkällä tulevaisuudessa. Metsissä voidaan tehdä monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä, mutta lopullinen tavoite on monimuotoinen ja vanha suojeltu metsä. Rakennamme tulevaisuuden monipuolista metsäluontoa ja koulutamme samalla alan asiantuntijoita.