Asiasana: matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Neljäs Salomaa-palkinto myönnettiin Juhani Karhumäelle

10.06.2022

Neljättä kertaa jaettu kansainvälinen Salomaa-palkinto myönnettiin professori emeritus Juhani Karhumäelle toukokuussa “Developments in Language Theory” (DLT) -konferenssissa Floridassa. DLT myöntää Salomaa-palkinnon vuosittain tutkijalle, joka on merkittävästi edistänyt automaattiteoriaa.  

Tilastotieteen keskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari 23.5.2022

Aika

23.5.2022 klo 13.00 - 16.00
Tilastotieteen keskus täyttää 10 vuotta. Maanantaina 23.5. klo. 13.00 alkaen järjestetään Quantumin Auditoriossa seminaari-iltapäivä, jossa peilataan keskuksen ja laajemmin tilastotieteen kehitystä viimeisten vuosien aikana ja pohditaan myös tulevia kehitysnäkymiä. Tarkemmat tiedot, ks. oheinen...

Väittelijä tutki geometriaa uudenlaisilla metriikoilla (Väitös: FM Oona Rainio, 3.9.2021, matematiikka)

FM Oona Rainio selvittää Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, millaisia geometrisia systeemejä syntyy, kun etäisyyden käsite määritellään uudelleen. Suorien, kolmioiden ja muiden geometristen kappaleiden tutut ominaisuudet muuttuvat, jos niitä mitataan alueen reunasta riippuvilla intrinsisillä metriikoilla. Rainion väitöstutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa etäisyyksien eri mittareista.

Tutkimus matematiikan ja tilastotieteen laitoksella

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tärkeimpiä tutkimusaloja ovat diskreetti matematiikka, teoreettinen tietojenkäsittelytiede, lukuteoria, analyysi, optimointi, matemaattinen mallintaminen, vakuutusmatematiikka ja tilastotieteessä latenttien muuttujien mallit, kohortti- ja vaikuttavuustutkimusten menetelmät sekä makro- ja rahoitusekonometrian teemat.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoilleen sekä kattavan matemaattisten tieteiden perusosaamisen että mahdollisuuden syventää osaamistaan joko matematiikan, tilastotieteen, matematiikan opettamisen tai sovelletun matematiikan parissa.

Matemaatikko Kaisa Matomäelle kansainvälinen New Horizons -palkinto

17.10.2018

Turun yliopiston akatemiatutkija Kaisa Matomäelle myönnetään kansainvälinen tiedepalkinto New Horizons in Mathematics Prize tunnustuksena hänen perustavanlaatuisista tieteellisistä läpimurroistaan alkulukujen parissa. New Horizons -palkinto on suuruudeltaan 100 000 dollaria, ja Matomäki jakaa sen yhdessä California Institute of Technologyn professorin Maksym Radziwillin kanssa.

Opiskelu matematiikan ja tilastotieteen laitoksella

Matematiikan ja tilastotieteen LuK -tutkinto-ohjelma tarjoaa matemaattisista aineista kiiinnostuneelle opiskelijalle mahdollisuuden aloittaa opintonsa laaja-alaisesti ja opintojen kuluessa valita alansa oman mielenkiintonsa mukaan. Tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua matematiikan opettamiseen, tilastotieteeseen, tietotekniikasta innoituksensa saavaan diskreettiin matematiikkaan, reaalimaailman ongelmia tutkivaan sovellettuun matematiikkaan sekä luonnollisesti myös klassiseen abstraktiin matematiikkaan.

Elias Tillandz -palkinto jaettiin kahdelle ansiokkaalle syöpätutkimusartikkelille

22.08.2018

Elias Tillandz -palkinto myönnetään vuosittain parhaalle BioCity Turun tutkijoiden julkaisemalle tutkimusartikkelille. Tänä vuonna palkinto jaettiin kahden vuonna 2017 julkaistun syöpätutkimusartikkelin kesken. BioCity Turun tieteellinen neuvottelukunta valitsee palkinnon saajat koko tutkijayhteisön ehdotusten pohjalta. Palkinto luovutettiin torstaina 23.8.2018 BioCity-symposiumin yhteydessä.