Asiasana: Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Arkeologian yleisöluentosarja: Eläimet rituaaleissa

Aika

6.3.2019 klo 17.15 - 19.00
Sonja Hukantaival luennoi aiheesta ”Eläimet rituaaleissa”.Turun yliopiston arkeologian oppiaine ja Aboa Vetus & Ars Nova -museo järjestävät yhdessä yleisöluentosarjan, jossa turkulaiset tutkijat kertovat Suomen ja Turun muinaisista eläimistä ja ympäristöstä. Luennot pidetään Aboa Vetus & Ars Nova...

Opiskelu matematiikan ja tilastotieteen laitoksella

Matematiikan ja tilastotieteen LuK -tutkinto-ohjelma tarjoaa matemaattisista aineista kiiinnostuneelle opiskelijalle mahdollisuuden aloittaa opintonsa laaja-alaisesti ja opintojen kuluessa valita alansa oman mielenkiintonsa mukaan. Tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua matematiikan opettamiseen, tilastotieteeseen, tietotekniikasta innoituksensa saavaan diskreettiin matematiikkaan, reaalimaailman ongelmia tutkivaan sovellettuun matematiikkaan sekä luonnollisesti myös klassiseen abstraktiin matematiikkaan.

Tutkimus matematiikan ja tilastotieteen laitoksella

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tärkeimpiä tutkimusaloja ovat diskreetti matematiikka, teoreettinen tietojenkäsittelytiede, lukuteoria, analyysi, optimointi, matemaattinen mallintaminen, vakuutusmatematiikka ja tilastotieteessä latenttien muuttujien mallit, kohortti- ja vaikuttavuustutkimusten menetelmät sekä makro- ja rahoitusekonometrian teemat.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoilleen sekä kattavan matemaattisten tieteiden perusosaamisen että mahdollisuuden syventää osaamistaan joko matematiikan, tilastotieteen, matematiikan opettamisen tai sovelletun matematiikan parissa.