Asiasana: Matematiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väittelijä kehitti uusia keinoja verkossa paikantamiseen (Väitös: FM Anni Hakanen, 18.6.2021, matematiikka)

FM Anni Hakanen selvitti väitöskirjatutkimuksessaan, miten verkkomaisissa rakenteissa useiden kohteiden samanaikaista paikannusta voidaan tehdä etäisyyksien avulla. Hakasen kehittämiä uusia paikannuskeinoja on mahdollista hyödyntää esimerkiksi robottien ohjaamisessa tai tunkeilijoiden jäljittämisessä tietoverkoissa. 
 

Väittelijä tutki ratkaisufunktioita yhtälöille, joita voi hyödyntää luonnonilmiöiden matemaattisten mallien laskennassa (Väitös: FM Arttu Karppinen, 21.11.2020, matematiikka)

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt ovat yleinen tapa kuvailla erilaisia luonnonilmiöitä kuten liikettä ja lämpöä. Yhtälöitä ei usein osata ratkaista kynällä ja paperilla, vaan ratkaisufunktioita etsitään tietokoneiden avulla. FM Arttu Karppinen tutki väitöskirjassaan ratkaisufunktioiden säännöllisyysominaisuuksia tilanteessa, joka yhdistää monet aiemmin yhtälötyypit yhteisen teorian alle.