Avoimen tieteen palvelut tutkijalle

Laadukas avoimuus toteutuu harkiten – toimi näin!

Tutkimuksen arjessa avoimuus toteutuu avaamalla tutkimusta suunnitelmallisesti hyväksi koettujen tieteenalakohtaisten käytäntöjen pohjalta. Käytännössä avoimuus tarkoittaa suunnitelmallisuutta ja harkintaa tutkimusaineistojen, menetelmien, dokumentoinnin ja julkaisemisen mutta myös viestinnän osalta. Tutkijan palvelut ovat tukena toteuttamassa laadukasta avoimuutta. 

Avoin julkaiseminen ja tutkimusaineistojen avaaminen lisää tutkijan tunnettuutta ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Tiedeyhteisö ja yhteiskunta hyötyvät tutkitun tiedon saavutettavuudesta ja aineistojen hyödynnettävyydestä sekä menetelmien ja ohjelmistojen avoimesta yhteiskehittämisestä.