Tutustu avoimeen tutkimukseen

Tutustu tutkimukseen. Saavuta tutkittu tieto. Pengo avoimia aineistoja.

Turun yliopistossa tuotettu tutkimustieto ja tutkimuksen tuotokset ovat lähtökohtaisesti avoimia ja kaikkien saavutettavissa. Avoimet julkaisut, avoin tutkimusaineisto ja avoimet lähdekoodit edistävät paitsi tiedettä myös tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa, kun ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. Avaamisessa huomioidaan aina eettiset ja oikeudelliset näkökohdat sekä hyvä tieteellinen käytäntö ja vastuullisuus.

Tutustu avoimeen tutkimukseemme OpenUTU:n videoilla