Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan tehtävänä on ennakkoarvioida ihmisiin kohdistuvien ei-lakisääteisten tutkimusten eettisyyttä ja antaa niistä ennakkoarviointilausunto. Lisäksi toimikunta aktivoi ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa sekä toimii asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä tilanteissa, ei kuitenkaan hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelyssä.

Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta on jaettu kahteen jaostoon tutkimusten ennakkoarviointien perusteella seuraavasti:

  • terveystieteellisten tutkimusten jaosto ennakkoarvioi kaikki ei-lakisääteiset terveystieteelliset tutkimukset
  • ihmistieteellisten tutkimusten jaosto ennakkoarvioi humanistiset sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä käyttävät tutkimukset
Terveystieteellisten tutkimusten jaosto, kokoonpano 1.10.2019–30.9.2022

Puheenjohtaja:
professori Sanna Salanterä, lääketieteellinen tiedekunta

Jäsenet:
professori Elina Haavisto, lääketieteellinen tiedekunta
yliopistotutkija Mari Kangasniemi, lääketieteellinen tiedekunta
erityisasiantuntija Hanna Lagström, lääketieteellinen tiedekunta
apulaisprofessori Leo Lahti, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
lehtori Jarmo Niemi, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
professori Riitta Suhonen, lääketieteellinen tiedekunta
yliopisto-opettaja Susanne Uusitalo, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Vuorottelevat asiantuntijajäsenet:
lakimies Timo Juhola
lakimies Johanna Linna

Valmistelija/sihteeri:
kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
kirsi.klemela@utu.fi
puh. 050 303 0346

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto, kokoonpano 1.10.2019–30.9.2022

Puheenjohtaja:
professori Janne Salminen, oikeustieteellinen tiedekunta

Jäsenet:
professori Heini Kainulainen, oikeustieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori Mika Koivisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
professori Veikko Launis, lääketieteellinen tiedekunta
apulaisprofessori Eriikka Paavilainen-Mäntymäki, Turun kauppakorkeakoulu
yliopistonlehtori Helena Siipi, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori Riikka Turtiainen, humanistinen tiedekunta
apulaisprofessori Marjaana Veermans, kasvatustieteiden tiedekunta

Vuorottelevat asiantuntijajäsenet:
lakimies Timo Juhola
lakimies Johanna Linna

Valmistelija/sihteeri:
kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
kirsi.klemela@utu.fi
puh. 050 303 0346

Ennakkoarviointilausunnon pyytäminen

Lausuntopyyntö liitteineen tulee lähettää sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, jossa lausuntopyyntö toivotaan käsiteltävän.

Ihmistieteiden eettisen toimikunnan sihteeri
kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
kirsi.klemela@utu.fi

Ihmistieteiden eettisen toimikunnan jaostojen tulevat kokousajankohdat löydät alta. Ota yhteys toimikunnan sihteeriin, mikäli tarvitse neuvoa sen määrittämiseksi, missä jaostossa lausuntopyyntösi käsitellään.

Terveystieteellisten tutkimusten jaosto, tulevat kokoukset

2019
ma 21.10.
to 14.11.
ma 16.12.

2020
ma 27.1.
ma 24.2.
ma 23.3.
ma 20.4.
ma 18.5.
ma 15.6.

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto, tulevat kokoukset

2019
ti 22.10
ke 13.11.
ti 17.12.

2020
ti 28.1.
ti 25.2.
ti 24.3.
ti 21.4.
ti 19.5.