TIEDEPÄIVÄ - VETENSKAPSDAGEN - RESEARCH DAY 2020

  •  

Tiedepäivä on tohtoriohjelma Utulingin ja Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhdessä järjestämä tilaisuus, joka pidetään perjantaina 24.4.2020 Janus-salissa, Kaivokatu 12, Turku.

KUTSU

Kutsumme kaikki kieli-, kirjallisuus- ja käännöstieteiden pro gradu -opiskelijat, tohtorikoulutettavat, opettajat ja tutkijat sekä Turun yliopistosta että Åbo Akademista osallistumaan Tiedepäivään.

Tiedepäivässä voit kertoa muille tutkimushankkeistasi, ovatpa ne suunnitelman tasolla, toteutumassa, päättyneitä tai kenties jo kertaalleen hylättyjä. Voit myös esitellä aineistojasi, pohtia tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä tai etsiä tutkimusideallesi kavereita hakemushankkeeseen!

OHJELMA

  • TIAS-tutkija Marko Lamberg plenaariesitelmä: Osoitteiden tilalla - esimodernit sijaintikuvaukset yhteisö- ja luontosuhteen heijastajina
  • Tommi Kurki puheenvuoro: Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkimusaineistojen pitkäaikaistallennus ja aineistoportaali  
  • Kaikki esiintyjät: 1 minuutin alustus omasta teemasta johdantona ajatusaittoihin
  • Ajatusaitta 1: Suulliset esitelmät
  • Ajatusaitta 2: Posterit
  • Päivystävä juristi
  • Tohtorikoulutettavien keskinäinen tapaaminen & ohjaajien ja tulevien ohjaajien tapaaminen

Esitelmän (10 min) tai posterin (painettu tai digitaalinen) ei tarvitse olla loppuun asti viilattu tai tulosten selvillä. Pääasia on kertoa omista ideoista, pohdinnoista ja aineistoista, oppia uutta ja löytää mahdollisia yhteistyökumppaneita.    

EHDOTUS

Lähetä ehdotuksesi esitelmäksi tai posteriksi viimeistään 15.4.2020 (mukaan otsikko ja lyhyt n. 50 sanaa selvitys aihepiiristä): Tiedepäivä-Vetenskapsdag-Research Day 2020

HUOM! Tiedepäivässä on paikalla myös kaksi yliopiston juristia, jotka vastaavat tutkimusaineistoihin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Voit halutessasi lähettää kysymyksesi etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä tai kysyä lakimiehiltä paikan päällä.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu Tiedepäivään viimeistään 20.4.2020

Klo 14.15 alkaen kaikki Tiedepäivän osallistujat ovat tervetulleita mukaan Humanistipäivään, jossa juhlistetaan 100-vuotiasta humanistista tiedekuntaa ja julkistetaan vuoden 2019 humanistiteko, humanistimaisterit ja humanistitohtori!

Järjestäjät: Leena Kolehmainen, Tommi Kurki, Hanna Lantto, Katja Mäntylä ja Maria Pyykönen