Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI)

MATTI-tohtoriohjelman ytimen muodostavat matematiikan ja tilastotieteen laitos (matematiikka, sovellettu matematiikka, tilastotiede), tulevaisuuden teknologioiden laitos (tietojenkäsittelytiede, bioinformatiikka, vuorovaikutussuunnittelu, ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka ja sulautettu elektroniikka sekä fonetiikka) sekä Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätiede.

Tutkimuksen vahvuusalueillaan tohtoriohjelma on kansainvälisesti tunnustettu ja kansallisesti johtavia. Tällaisia ovat diskreetti matematiikka, matemaattinen analyysi, teoreettinen tilastotiede, algoritminen data-analytiikka ja kieliteknologia, sulautetut anturi-prosessori-tietoliikennejärjestelmät sekä tiedon ja verkostojen johtaminen. Leimallista ovat poikkitieteelliset tutkimusalat: tilastotieteen sovellukset lääke- ja sosiaalitieteiden alalla, tietojenkäsittelytieteen, bioinformatiikan ja sovelletun matematiikan yhteistyö lääketieteellisen tiedekunnan ja biotekniikan keskuksen eri tutkimusryhmien kanssa, sekä tietojenkäsittelytieteiden yhteistyö ihmis- ja kasvatustieteiden kanssa. Lisäksi Turun perinteitä vaalien pyritään panostamaan laaja-alaiseen tietoturva-alan tutkimukseen ja koulutukseen.

Tohtoriohjelma on monikansallinen ja ohjelman työskentelykieli on englanti. Katso lisätietoa ohjelmasta ohjelman englanninkielisiltä sivuilta.

 

Ota yhteyttä:

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja
professori Jouni Isoaho, jouni.isoaho@utu.fi

Tohtoriohjelman koordinaattori
koordinaattori Nina Lehtimäki, nina.lehtimaki@utu.fi

Sitaatti PhD JUNO Myllyntausta 6
Tohtoriopinnoissani olen päässyt kehittämään soveltavia ja teoreettisia menetelmiä monitieteellisissä projekteissa. Tiedän tekeväni ajankohtaistaa ja tärkeää tutkimusta!
Ville Laitinen, tohtorikoulutettava