Digitaaliset tulevaisuudet

Digitaalisten tulevaisuuksien temaattinen yhteistyö perustuu Turun yliopistossa vahvaan ja monipuoliseen digitalisaatioon liittyvään tutkimukseen, jota tehdään kaikissa tiedekunnissa. Digitaaliset tulevaisuudet kokoaa eri tieteenalojen tutkijoita yhteen, herättelee mahdollisuuksia ja luo edellytyksiä monitieteiselle yhteistyölle.

Esimerkkejä ajankohtaisista tutkimuskohteista ovat terveydenhuollon digitalisaatio ja lääketieteen digitaaliset mahdollisuudet, digitaaliset oppimisympäristöt, digitaalinen alustatalous ja työ, digitaalinen pelaaminen ja digitaalinen viestintä, paikkatiedon innovatiivinen käyttö, tekoälyyn liittyvät yhteiskunnalliset, talouden ja yritysten kysymykset, modernin lingvistiikan ratkaisut, robotisaatio ja automaattinen päätöksenteko yhteiskunnan eri alueilla. Kysymyksiä lähestytään esimerkiksi kauppatieteiden, oikeustieteen, tieto- ja viestintätekniikan, lääketieteen, historiatieteen, maantieteen, digitaalisten ihmistieteiden, kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmista.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita: