Digitaaliset tulevaisuudet

Digitaalisten tulevaisuuksien kokonaisuus perustuu vahvaan tutkimukseen liiketoiminnan ja hallinnon, digitaalisen median ja kulttuurin, modernin lingvistiikan, oppimisympäristöjen sekä lääketieteen ja terveyden alueilla. Tavoitteena on hyödyntää modernia tietotekniikkaa eri alojen sovelluksissa.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat digitaaliset ihmistieteet, pelitutkimus, paikkatiedon ja terveystiedon hyödyntäminen, kompleksisuus, kvantti-informaatio sekä avaruusteknologia.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita: