Lääkekehitys ja diagnostiikka

Lääkekehityksen ja diagnostiikan kokonaisuus rakentuu vahvaan tutkimukseen lääketieteen, molekulaaristen biotieteiden sekä kemian, biokemian ja kemiantekniikan aloilla.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat biokuvantaminen, biopankkitoiminta, syöpätutkimus ja diagnostiikka. Kokonaisuus on yhteinen Åbo Akademin kanssa.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita: