Vastuullinen liiketoiminta Turun kauppakorkeakoulussa

Yhteiskunta, kuluttajat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä konkreettisia toimia ja vastuunottoa sekä ympäristö- että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymyksissä. Vastuullisuuskysymykset korostuvat globaalissa ja verkottuneessa taloudessa. Vastuullisuus liittyy organisaation riskien hallintaan, maineeseen ja pitkän ajan kannattavuuden turvaamiseen.
 

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija laaja-alaisesti vastuullisen liiketoiminnan eri teemoihin ja kasvattaa opiskelijan osaamista ja ymmärrystä vastuullisen liiketoiminnan keskeisimmistä kysymyksistä. Vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuutta hallinnoi johtamisen ja organisoinnin oppiaine. Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus on avoin TSE:n sekä KEKO:n opiskelijoille.
TY:n muiden tiedekuntien opiskelijoilla on vuosittainen 10 opiskelijan kiintiö opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuutta suositellaan maisterivaiheen opiskelijoille. Valinnassa annetaan etusija niille hakijoille, jotka suorittavat kurssit tulevan lukuvuoden aikana.
Haku avataan 1.6. tällä sivulla, ja päättyy 1.8. Hakijoille ilmoitetaan hakupäätöksestä 15.8. mennessä.

Hakulomakkeella kysytään yhteystietojen ohella seuraavia asioita:
• Motivaatiosi suorittaa opintokokonaisuus
• Vastuullisen liiketoiminnan tavoitteesi työelämän, työtehtävien ja uran suhteen
• Suorittamiesi opintojen ja erikseen pääaineesi /erikoistumissuuntasi opintopistemäärä.
• Aiemmat vastuullisuuden ja/tai kestävyyden opintosi (TY:ssä ja muualla)
• Suunnittelemasi suoritusaikataulu
Webropol -lomakkeella kerättyjä tietoja käytetään hakemusten käsittelyyn. Sivuaineoikeushakemusten säilyttämisaika on 2 vuotta.

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (KEKO) on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava sivuainekokonaisuus, jonka avulla etsitään ratkaisuja kestävän kehityksen haasteeseen sekä luodaan opiskelijoille osaamispääomaa työmarkkinoille. Kestävän kehityksen koulutusohjelmaa hallinnoi Tulevaisuuden tutkimuskeskus.
KEKO ja vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus eivät ole päällekkäisiä, vaan toisiaan täydentäviä opintokokonaisuuksia.

Lisätietoja:

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus (PRME2020 -report)
sekä
Responsible Business Network, RBN
(jatko-opiskelijoille ja tutkijoille):

                                 Satu Teerikangas
                                 Professori
                                 Turun kauppakorkeakoulu
                                 Johtaminen ja organisointi
                                 satu.teerikangas@utu.fi

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, KEKO

                                Sari Puustinen
                                Doctor of Science, erikoistutkija, sr.
                                Tulevaisuuden tutkimuskeskus
                                sari.puustinen@utu.fi


PEPPI-Linkit
Vastuullinen liiketoiminta: https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/15542
Keko: https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/15515

KEKO Facebookissa https://www.facebook.com/kestavakehitys/
RBN Facebookissa https://www.facebook.com/groups/uturesponsibilitynetwork/