Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelimenä ja edistää tiedekunnan tutkimuksen koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä.​

Neuvottelukunnan jäseniksi on kutsuttu

  • toimittaja Wali Hashi
  • Helsingin yliopiston dosentti Minna Huotilainen
  • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n asiantuntija Piritta Jokelainen
  • Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Susan Kuivalainen
  • Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön psykologi Minna Martin
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pasi Moisio
  • Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto
  • Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö
  • E2 ajatuspajan tutkija Ville Pitkänen

Kutsuttujen jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan dekaani Louis Clerc sekä varadekaanit Juha Räikkä, Riikka Korja ja Mikko Niemelä. Kokouksiin osallistuu tiedekunnan yksiköiden edustajia. Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Minna Domander.
 
Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2021.