Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa yliopistotason henkilöstöhallinnosta, henkilöstösuunnittelusta ja henkilöstön kehittämisestä, oikeudellisista asioista, kansainvälisistä henkilöstöasioista sekä palkanlaskennasta.

Henkilöstöpalvelujen tehtäviin kuuluvat yliopiston työnantajatehtävät ja yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa, palkkausperusteet ja työsuhteen ehdot sekä eläkepalvelut.

Yksikön tehtävänä on myös koordinoida muun muassa tapaturma- ja ammattitautiasioita sekä siviilipalvelusasioita koko yliopiston tasolla.

Yhteystiedot


Käyntiosoite: Hämeenkatu 4 ja ICT City, Joukahaisenkatu 3-5, B-osa, 5. krs.

Postiosoite: Henkilöstöpalvelut, Yliopistopalvelut, 20014 TURUN YLIOPISTO

 

Henkilöstöpäällikkö

Sanna-Mari Tammilaakso,
sähköposti: sanna-mari.tammilaakso@utu.fi
Hämeenkatu 4
puh. +358 40 506 2173

Henkilöstöasiantuntija  Satu Heino, puh. 333 5901, satu.heino@utu.fi
 • työsuhteen ehdot 
 • henkilöstöasioiden valmistelu
 • henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmät
 • siviilipalvelusasiat
 • palkkatukiasiat
 • vuorotteluvapaa ja osa-aikalisä
 • henkilöstöpäällikön varahenkilö

Henkilöstösuunnittelija Mika Palasto, puh. 333 5888, mika.palasto@utu.fi.
 • henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmäprojektit
 • raportointi

Henkilöstön kehittämispalvelut
Hämeenkatu 4

Koulutussuunnittelija Heidi Mattila, heidi.mattila@utu.fi
+358 50 313 6551
Koulutusassistentti Tarja Saksi, tarja.saksi@utu.fi
+ 358 50 568 1616

Kansainväliset henkilöstöpalvelut
sähköposti iss@utu.fi

Henkilöstöasiantuntija Eeva Schoultz,  puh. + 358 50 5027023 eeva.schoultz@utu.fi
Henkilöstösuunnittelija Petri Mäkinen, puh. + 358 50 357 9941 petri.makinen@utu.fi

Henkilöstösuunnittelija Heli Lankinen, puh. 333 5000, heli.lankinen@utu.fi


 

Palkanlaskenta
ICT City, Joukahaisenkatu 3-5, B-osa, 5. krs.

Postiosoite: Palkanlaskenta, Yliopistopalvelut, 20014 Turun yliopisto

 
Henkilöstöasiantuntija  Kirsi Raukola, puh. 333 6508, kirsi.raukola@utu.fi
 • palkanlaskennan esimies
 • henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmät
 • henkilöstöraportointi
Henkilöstösuunnittelija Petri Mäkinen, puh. 333 6362, petri.makinen@utu.fi.
 • henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmät
 • henkilöstöasiantuntija Raukolan varahenkilö
 • kansainväliset työnantaja-asiat

Henkilöstösihteeri Heli Harju, puh. 333 6114, heli.harju@utu.fi
 • Kasvatustieteiden tiedekunta, paitsi normaalikoulujen tuntiopetus (Anneli Lehtimäki)
 • Vuosiloma-asiat
Henkilöstösihteeri Tuija Heikkilä, puh 333 6180, tuija.heikkila@utu.fi.
 • eläkeasiat, eläkeasiamies
 • KELA-asiat
  • sairauslomat
  • äitiys- ja vanhempainvapaat, isyysvapaat ja hoitovapaat
  • kuntoutusrahat
 • ryhmähenkivakuutus
Henkilöstösihteeri Heli Holminen, puh. 333 6116, heli.holminen@utu.fi.
 • Biolääketieteen laitos
 • Hoitotieteen laitos
 • PET -keskus
 • Biotekniikan keskus
Henkilöstösihteeri Riitta Isomaa, puh. 333 6268, riitta.isomaa@utu.fi.
 • Yliopistopalvelut
  • Henkilöstöpalvelut
  • IT-palvelut
  • Lähipalvelut
  • Hyvinvointipalvelut
  • Koulutuksen toimiala
  • Kirjasto
  • Toimitilapalvelut
Henkilöstösihteeri Elina Laakso, puh. 333 6119, elirla@utu.fi.
 • Humanistinen tiedekunta:
  • Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
 • Apurahat M-Ö (sukunimen mukaan), apurahat@lists.utu.fi
 • Henkilöstösihteeri Tuija Heikkilän varahenkilö
Henkilöstösihteeri Pia Hilekallio, puh. 333 6134, pia.hilekallio@utu.fi
 • Humanistinen tiedekunta:
  • Tiedekunnan yhteiset
  • Kieli- ja käännöstieteiden laitos
 • Apurahat A-L (sukunimen mukaan)
 
Henkilöstösuunnittelija Heli Lankinen, puh. 333 5000, heli.lankinen@utu.fi
 • KEK
 • työnantajamaksut
 • jäsenmaksut
 • kansainväliset työnantaja-asiat
Henkilöstösihteeri Anneli Lehtimäki, puh. 333 5899, anneli.lehtimaki@utu.fi.
 •  Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • Oikeustieteellinen tiedekunta
 • Koulutusosiologian tutkimuskeskus RUSE
 • normaalikoulujen tuntiopetus
Henkilöstösihteeri Sirpa Ojansuu, puh. 333 6136, sirpa.ojansuu@utu.fi.
 • Yliopiston yhteiset palvelut:
  • Johto
  • Talouspalvelut
  • Kehittämispalvelut
  • Viestintä
 • Kielikeskus
 • Turun yliopiston Brahea-keskuksen tuntiopetus
 • Asiantuntijapalkkiot

Henkilöstösihteeri Hanna Talvitie, puh 333 6133, hanna.talvitie@utu.fi

 • Lääketieteellisen tiedekunnan yhteiset
  • hallintopalvelut
  • MediCity
  • Sydäntutkimuskeskus
  • Biopankki
  • Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus
  • Funktionaalistem elintarvikkeiden kehittämiskeskus
  • (KEK: Heli Lankinen p. 5000)
 • Kliininen laitos
 • Hammaslääketieteen laitos
Henkilöstösihteeri Tarja Wrang, puh. 333 6107, tarja.wrang@utu.fi
 • Turun kauppakorkeakoulu
 • Turun yliopiston Brahea-keskus
 • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sivutoiminen tuntiopetus

Henkilöstösihteeri Leena Wuolamo, puh. 333 6112, leena.wuolamo@utu.fi

Palvelusaikatodistukset
Joukahaisenkatu 3-5, B-osa, 5. krs.

Palvelusaikatodistus osoitteesta palvelutodistus@lists.utu.fi.

Sähköpostitse tilattaessa on mainittava  toimitusosoite. Palvelusaikatodistukset toimitetaan viimeistään 2 viikon kuluttua pyynnöstä.

Henkilöstösihteeri Leena Wuolamo, (leena.vuolamo@utu.fi), puh. 333 6112 tai

Henkilöstösihteeri Elina Laakso, (elirla@utu.fi), puh. 3336119

Asiasana: henkilöstöhallinto;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto