Sähköisen tenttipalvelun ohjeet opettajalle
Turun yliopistossa on ollut tuotantokäytössä Tenttis-järjestelmä https://tenttis.utu.fi
Exam-tenttijärjestelmä (https://exam.utu.fi) korvaa Tenttis -järjestelmän lv. 2018-2019 aikana Opetussuunnitelman 2018-2020 mukaiset tentit tehdään Exam -järjestelmään syksystä 2018 lähtien.  Tenttis –järjestelmässä voidaan toteuttaa 2016-2018 opetussuunnitelmakauden tenttejä vuoden 2019 loppuun.
 
Ohjeet Examin käyttöön löydät opettajan ohjeista ja oman yksikkösi Exam-tukihenkilöltä saat tietoa Examin käyttöönoton etenemisestä sekä opastusta ja lähitukea Examin käyttöönottoon. Opastusta Examin käyttöön saat myös keskitetystä tuesta: exam@utu.fi
 
Sähköiseen tenttijärjestelmään sopivat parhaiten sellaiset yleiset tentit, joiden kysymykset eivät ole kaikille opiskelijoille samat, vaan tenttijärjestelmä satunnaistaa jokaiselle opiskelijalle omat tenttikysymykset opettajan laatiman rakenteen pohjalta kysymyspankista.
Sähköisessä tentissä opiskelija ei voi käyttää suttupaperia, kirjallisuutta, sanakirjoja tai muuta kirjallisessa muodossa olevaa oheismateriaalia, joten materiaalitenttejä ei voi järjestää (ks. tarkemmin opiskelijan ohjeesta). Exam- järjestelmän tenttien kysymyksiin voit liittää liitemateriaalia esim. pdf- ja Word-muodossa (ks.opettajan ohje).
 
Tentti on auki tietyn ajanjakson. Kaikki opiskelijat eivät siis tee tenttiä samanaikaisesti, vaan voivat varata opettajan määrittämän ajanjakson sisällä itselleen sopivan tenttiajan.
 
Tentit tehdään videovalvotussa tenttitilassa (tenttiakvaariossa) Turussa, Porissa, Raumalla ja Vaasassa. Tarkemmat tilakohtaiset ohjeet  ja tentin valvontaan liittyvät ohjeet löydät opiskelijan ohjeesta.
 
Sähköisessä tentissä voit käyttää esseekysymyksiä, monivalinta- ja aukkotehtäviä. Monivalinta ja- aukkotehtävissä voit käyttää järjestelmän tekemää arviointia. Tentin kesto voi olla 1, 2, 3 tai 4 tuntia. Lisäajallinen tentti tehdään henkilökohtaisena tenttinä, johon laitetaan tunnin lisäaika. 
 
Sähköiset tentit arvioidaan tenttijärjestelmään ja arviointiaika on 3 viikkoa ja kesällä (1.6. - 31.8.) tehtyjen tenttien arviointi tulee olla tehty 5. syyskuuta mennessä.
 
Rehtorin päätös Exam-tenttijärjestelmän käyttöönotto ja kypsyysnäytekäytäntöjen yhtenäistäminen.
 

Tukea sähköisen tenttipalvelun käyttöön:

 Exam -järjestelmä:

Tenttis -järjestelmä:


Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto