Sähköisen tenttimisen ohjeet opiskelijoille

Mitä tenttejä voi suorittaa sähköisenä tenttinä?

Katso ohjeet Sähköinen tenttiminen -sivulta. 

Tentin varaaminen ja peruminen

Tee varaus tenttiin ennen tenttitilaisuutta (aikaisintaan 30 päivää ennen tenttiä). Jos et voi osallistua varaamaasi tenttiin, peru varauksesi viipymättä! Tenttiaika vapautuu silloin muiden opiskelijoiden käyttöön.  Examissa käyttämätön varaus saattaa estää uusinnan varaamisen, ole näissä tilanteissa yhteydessä tentin vastuuopettajaan.

Tenttitilat ja tiloja koskevat ohjeet

Tenttitilat on lukittu. Kulkuavaimina käytetään opiskelijakorttia, henkilökohtaista kulkukorttia, kulku- ja tulostuslätkää tai lainattavaa kulkukorttia.

HUOM! Turun yliopistossa uusittiin tilojen kulunvalvontajärjestelmä keväällä 2017, josta aiheutui muutoksia tenttitilojen kulunhallintaan Turussa ja Raumalla. Hanki tarvittaessa uusi kulkulupa ohjeiden mukaan.

Tenttitilat, kulkuavaimia ja tiloja koskevat ohjeet:

Sähköisen tentin suorittamisessa huomioitavia ohjeita 

 • Sähköisen tentin tilaan ei saa tuoda puhelinta, älykelloa, papereita, laskinta tai muita tavaroita. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloja. Jätä päällysvaatteesi, puhelimesi ja muut tavarasi tenttitilan ulkopuolella olevaan lukolliseen lokeroon. Lokero toimii 1 euron kolikolla (Agorassa 50 sentin kolikolla). Tilassa ei ole mahdollista suorittaa tenttiä, joka oikeuttaa pitämään tentissä mukana materiaalia kuten kirjoja tai muuta lähdeaineistoa.
 • Mikäli sinulla on sairaus tai muu tilanne, joka edellyttää lääkkeiden tai muiden tarvikkeiden mukaanottoa tenttitilaan, ilmoitathan asiasta etukäteen exam@utu.fi
 • Tenttiin kirjaudutaan opiskelijan Turun yliopiston käyttäjätunnuksella ja tenttitilan valvontaan käytetään tallentavaa videovalvontaa. Opiskelijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä joko tenttitilaisuuteen mennessään, tentistä poistuessaan tai jälkikäteen opiskelija- ja hakijapalveluissa. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa kuvallinen kortti, josta henkilötiedot käyvät ilmi eli myös opiskelijakortti tai ajokortti. 
 • Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin ja palata takaisin jatkamaan tentin tekoa.
 • Mikäli sinulla on terveydentilasta johtuva syy esim. wc-käynnille kesken sähköisen tentin, ole yhteydessä esteettömyyssuunnittelijaan esteet@utu.fi tenttiin liittyvistä erityisjärjestelyistä.
 • Opiskelijan tenttiin käytettävissä oleva aika alkaa kulua tenttivarauksen alusta alkaen ja järjestelmä näyttää jäljellä olevan ajan.
 • Jos tentti päättyy kiinteistön aukioloajan jälkeen, tulee opiskelijan poistua kiinteistöstä viipymättä.
 •   
 • Mikäli opiskelijan todetaan rikkoneen ohjeita, tenttisuoritus voidaan tällä perusteella hylätä. Tällaisessa tapauksessa tentin valvoja kirjaa tapahtuneen vilpin ja tiedottaa tentin vastaanottajalle tapauksesta. 
 •  
 • Mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä asiasta ilmoitus verkkolomakkeella. Verkkolomake löytyy myös sähköisen tenttipalvelun etusivulta.  Opiskelija voi pyytää keskeytyneen tentin uusimista tai jättää ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin tentin tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa tentti uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn viiveettä, viimeistään keskeytymistä seuraavan arkipäivän aikana.
 • Sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen sähköisten tenttien tulokset on julkistettava pääsääntöisesti 5. syyskuuta mennessä.
 • Opiskelijalle lähtee sähköposti, kun opettaja on tallentanut arvioinnin sähköiseen tenttijärjestelmään.  Exam -järjestelmässä opiskelija näkee tentin arvosanan ja mahdollisen palautteen Examin työpöydältä "Suoritukset" sivulta.
 • Lopullinen arviointi tallennetaan opintorekisteriin.

Tarkempaa tietoa sähköisen tenttimisen säännöistä on koottu Sähköinen tenttiminen -sivulle kohtaan Käyttöehdot ja sähköisen tenttimisen yleiset periaatteet.

Asiasana:
Tagit: Sähköinen tenttiminen;

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto