in English
 
 
Kasvimuseo

​Kasvimuseon kokoelmat (kansainvälinen tunnus TUR) ovat tärkeä osa Suomen kansalliskokoelmaa. Kasvimuseon perustehtävänä on kasvinäytteitä keräämällä, tallentamalla ja tutkimalla kartuttaa tietoa maapallon kasvistosta. Samalla varmistetaan, että tämän päivän ja tulevaisuudessa tehtävälle biodiversiteettitutkimukselle on olemassa materiaaliarkisto sekä ylläpidetään ja laajennetaan taksonomista tietotaitoa Suomessa. Museon tieteellinen henkilökunta (3 henkeä) osallistuu biologian laitoksella suunnattuun opetukseen, tekee kokoelmiin perustuvaa tutkimustyötä ja toimii oman alansa asiantuntijatehtävissä yliopiston ulkopuolella. Muu henkilökunta (4 henkeä) mukaan lukien kaksi Åbo Akademin eliökokoelmasta (tunnus TUR-A) vastaavaa museomestaria vastaavat kasvinäytteiden kunnostamisesta, tiedostoinnista ja muusta kokoelmiin liittyvästä museologisesta toiminnasta.

Turun yliopiston Kasvimuseossa on tällä hetkellä noin 1 0480 00 kasvinäytettä, joista putkilokasveja on 599 900, sieniä 201 500, sammalia 120 000, jäkäliä 111 100 ja leviä 6000. Kasvimuseon kokoelmat ovat laajuudeltaan maailman 3400 kasvimuseon joukossa noin sijalla 75. Kokoelmien arvokkain osa on Vainion kansainvälisesti arvokas, yli 35 000 jäkälänäytteen kokoelma; niiden joukossa yli 4000 tyyppinäytettä (näyte, johon käsitys lajista perustuu) eri puolilta maailmaa. Yliopiston Amazon-projektin myötä läntisen Amazonian alueelta kerätyt kasvinäytteet muodostavat yhden kokoelmien vilkkaimmin tutkimukseen käytetyistä osista. Kasvimuseon kokoelmat on tarkoitettu tieteelliseen käyttöön, mutta niitä käytetään rajoitetusti myös opetuksessa. Museo on kansainvälisesti verkostoitunut ja se palvelee aktiivisesti tutkijoita kaikilla mantereilla. Museon hallinnoimia tuhansia tyyppinäytteitä lainataan tutkittavaksi eri maailmankolkkiin biodiversiteettiselvitysten yhteydessä. Museo ylläpitää myös laajaa taksonomiaan, floristiikkaan ja luontotietouteen keskittyvää kirjastoa. Kasvimuseolla työskentelevien tutkijoiden käytössä on myös laboratoriotilat, jotka soveltuvat molekyylisysystematiikan tutkimuksessa tarvittaviin menetelmiin.

Trooppisten saniaisten systematiikka. Samuli Lehtonen

Mikrosieniprojekti. Seppo Huhtinen

Tyyppinäytteiden digitointiprojekti. Seppo Huhtinen

Palmikkosammalten lahkon evoluutio. Sanna Huttunen

Risakkaiden (Inocybe) ja haperoiden (Russula) taksonomia. Jukka Vauras

Rusokkaiden (Entoloma) taksonomia. Katri Kokkonen

Suomen eliölajiston seuranta ja uhanalaisarvioinnit. Seppo Huhtinen ja Jukka Vauras (sienet), Sanna Huttunen (sammalet), Veli-Pekka Rautiainen (putkilokasvit)

Esihistoriallisen ja historiallisen ajan kasvillisuus- ja viljelyhistoriaa kulttuurikerrostumissa säilyneiden makrofossiileihin perustuen. Mia Lempiäinen-Avci

Åbo Akademin kasvikokoelman kunnostus ja tiedostointi. Jukka Vauras ja Veli-Pekka Rautiainen​​

Asiasana:
Tagit:


HENKILÖKUNTA
Seppo Huhtinen (dos., museonhoitaja)
Samuli Lehtonen​ (FT, amanuenssi)
Sanna Huttunen (dos., amanuenssi)
Jukka Vauras (FM, museomestari)
Veli-Pekka Rautiainen (FM, museomestari)
Tarja Marsh (FM, museoavustaja)
Nelly Llerena (MSc, museoavustaja)
JATKO-OPISKELIJAT
Jenna Purhonen
Luis Quijada
Mia Lempiäinen-Avci
Glenda Cárdenas
Timo Kosonen
Tomi Laukka
 
VIERAILEVAT TUTKIJAT
Jouni Issakainen
Terttu Lempiäinen (emerita)
Pekka Niemelä (emeritus)
Yrjö Mäkinen (emeritus)
Jaakko Nurmi 
Kati Pihlaja
Katri Kokkonen
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
Suvi Vanhakylä