in English
 
 
Själö historia

historia.jpg

Själös historia som sjukhusö började redan år 1619 då kung Gustaf II Adolf  fastställde att det på en ö utanför Åbo skall byggas ett sjukhus. Hit skulle alla Åbohospitalets dåvarande spetälska patienter, sinnessjuka och andra kroniker sändas. Att valet blev Själö är förståeligt. Ön ligger vid den dåtida livligt trafikerade Åbo- Stockholm leden, och länge hade det funnits en välskyddad ankarplats. På ön fanns dessutom en sandås som lämpade sig utmärkt som gravgård. 

Byggnaderna för de spetälska placerades på en ö öster om huvudön, vilken åtskiljdes av ett smalt sund. Dessa träbyggnader finns ej längre  kvar. Idag kan man endast se stensocklarna. P.g.a landhöjning och sandavlagring är öarna idag i markförbindelse. Under Stora Ofreden 1713-21 förföll byggnaderna och patientmängden minskade drastiskt. Endast huvudöns byggnader restaurerades. 
En ny, ännu idag stående träkyrka, byggdes på den förras plats år 1733. Efter den Stora Ofreden sändes främst sinnessjuka till Själö. Den sista spetälska patienten dog 1785.
Det första stenhuset, som ännu står kvar idag, byggdes på den rektangulära gårdens östra och södra sidor år 1801-1803. På gårdens västra och norra sidor byggdes 1851, på de gamla trähusens ställe, stenbyggnader ritade av Åbos stadsarkitekt P.J Gylich. På detta sätt skapades en för skärgårdsmiljön ganska ovanlig nyklassicistisk byggnadshelhet. Själö sjukhus verksamhet upphörde år 1962. Sjukhusarkiven har numera flyttats till Åbo Landsarkiv.
När staten 1964 donerade sjukhusbyggnaderna med närområden till Åbo Universitet grundades Skärgårdshavets forskningsinstitut. Innan detta hade skärgårdsforskning gjorts på Lohm i Korpo. Institutet behöll sin särställning då det då privata Åbo Universitet övergick i statlig besittning 1974. Skogsforskningsinstitutet tog över land- och vattenområdena vilka tillhörde det före detta sjukhuset, medan kyrkan togs över av Museiverket. 
Idag är Själö en del av Skärgårdshavets nationalpark, medan Själö kyrka hör till Museiverket.
Asiasana:
Tagit:

 

Jons_Castininpiirustus220x.jpg
hakkaukset_2011-10.jpg