in English
 
 
Tutkimustoiminta
 

Tutkimuslaitoksen toiminta keskittyy Saaristomeren ja Itämeren alueen monitieteelliseen tutkimukseen, jonka keskiössä on meriympäristön tilan pitkäaikaisseuranta.Tutkimuslaitoksella tehtävä tutkimustyö toteutetaan yleensä yhteistyönä yliopiston muiden laitosten kanssa, mutta myös omia tutkimusprojekteja on vuosittain käynnissä. Monet tutkimushankkeet tarjoavat samalla opiskelijoille mahdollisuuden opinnäytetöiden tekemise​en tai oman alan palkalliseen työharjoitteluun.

Seilin tutkimustoiminta on menestynyt Suomen Akatemian akvaattisten tieteiden arvioinneissa (1986 ja 2007). Erityisesti Saaristomeren alueella tehtävät akvaattisen ekologian kenttätutkimukset ja -kokeet, niihin liittyvät laboratoriotutkimukset sekä koko Itämeren alueella tehdyt pitkäaikaisseurannat ja niihin liittyvä mallinnus edustavat kansainvälistä tutkimuksen huippua. 1990-luvulta alkaen Seilissä tehdyt saariston vyöhykkeisyyden tutkimukset täydentävät pitkäaikaishavaintojen antamaa kuvaa ja ovat osaltaan korostaneet Seilin merkitystä oman alueensa keskeisenä tutkimuslaitoksena.

Saaristomeren tutkimuslaitos on osa kansallisen tiekartan merentutkimuksen infrastruktuuria (FINMARI) sekä myös Suomen yliopistollista tutkimusasemaverkostoa.

 


Asiasana:
Tagit: