in English
 
 
Moni-Opet - Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Koulutuskokonaisuus

Osa koulutuksista on suunnattu kaikille maahanmuuttajaoppilaita kohtaaville ja eri koulutusasteilla toimiville opettajille varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen, osa syventää eri työtehtävissä toimivien ammattiosaamista. Kaksi koulutuksista on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opettajille ja kasvattajille. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Brahea-keskus järjestävät koulutukset opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Omakielisten ja oman äidinkielen opettajien valmentava koulutus 15 op

Kotoutumiskoulutusten ohjaavien opettajien osaamisen kehittäminen 10 op

Lisätietoa

heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875  tai anni.itahaarla@utu.fi, puh. 040 593 4130


Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille 60 op
 
Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus 25 op
 
Kieli- ja kulttuuritietoinen opinto-ohjaus 5 op
 
Toiminnallisen toisen kielen oppimisen perusteet 3 op 
 
Lisätietoa
www.utu.fi/mmo, opettajaksisuomeen@utu.fi, puh. 050 529 8186

 
AVOIMET SEMINAARIT

Kulttuuritietoisuus 31.10.−1.11.2018


Kontrastiivinen kieliseminaari 17.11.2018

Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeudet 9.2.2019

Foneettinen tietoisuus suomen kielen oppimisen apuna 30.3.2019

Kotoutumisen tukeminen 27.4.2019

Osallistavat menetelmät monikielisessä opetuksessa, syksy 2019

Monikielisen oppilaan arviointi, syksy 2019

Seminaareihin voi ilmoittautua verkossa noin kuukautta ennen tilaisuutta.
Kulttuuritietoisuus-seminaari on maksullinen, muut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja seminaareista
www.utu.fi/mmo, opettajaksisuomeen@utu.fi, puh. 050 529 8186
www.utu.fi/opettajaksisuomeen, heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875 
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Heli Kamppari

Suunnittelija Anni Itähaarla

Esite (pdf)

Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeudet OHJELMA

Haku OKL:n koulutuksiin

 

Koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.