in English
 
 
Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä

​Tavoitteet ja toteutus

Hankkeen tavoitteena on verkkopedagogiikan ja erityisesti 3D-teknologian alalla tehdyn kehittämistyön pohjalta ja hankkeen virtuaaliympäristöpilotin avulla selvittää teknologian mahdollisuuksia maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa. Hankkeella haetaan myös keinoja vahvistaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan tutkimalla kielen ja verkkotyöskentelytaitojen oppimista tukevia työkaluja. Lopuksi hankkeessa kootaan suositukset pelillisen, modulaarisen 3D-virtuaaliympäristön toteuttamiseen aikuisten maahanmuuttajien itsenäiseen ja yhteisölliseen kielenopiskeluun ja -opetukseen.

Mukana yhteistyössä on monialainen asiantuntijaryhmä, joka koostuu pedagogiikan, teknologian, pelillisyyden ja suomi toisena kielenä -opetuksen tutkijoista ja käytännön toimijoista. Hankkeessa kehitettyjä 3D-ratkaisuja esitellään ja pilotoidaan keväällä 2015 muun muassa ITK-konferenssissa.

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimii Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut

Osatoteuttajina ovat

  • Turun yliopiston Brahea-keskus, Tekniikan tutkimuskeskus
  • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
  • Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö
  • Axxell Oy
  • PragmatIQ Oy
  • Ubiikki Oy
  • Jyväskylän yliopisto, Kielikeskus
  • Heuristica Oy

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Koulutuspäällikkö Heli Trapp

 


Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä -hankkeessa selvitettiin teknologian mahdollisuuksia maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa. Tutustu hankkeessa laadittuihin suosituksiin (pdf).