in English
 
 
SparkUp Portti

​Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee noin 40 000 opiskelijaa, joiden joukossa on noin 4000 ulkomaista vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa noin 100 eri maasta. Tämä opiskelijajoukko on uutta luova, monialainen ja kansainvälinen osaamispotentiaali koko Turun kaupunkikehitykselle ja maakunnan elinkeinoelämälle.

Keskeisenä haasteena on, että yrittäjät ja pk-yritykset eivät tunne opiskelijayhteistyön mahdollisuuksia eivätkä täten osaa hyödyntää opiskelijoiden osaamista.

Tavoitteet ja toteutus

Hankkeen ideana on saattaa opiskelijat ja yritykset yhteen avoimen toimeksiantohaun kautta. Monialaisten opiskelijatiimien voimin toteutetaan 40 asiakasprojektia markkinoinnin, erityisesti sosiaalisen median hyödyntämisen, ympäristöliiketoiminnan ja resurssitehokkuuden sekä tietotekniikan ja -järjestelmien hyödyntämisen osa-alueilta.
 
Hanke tuottaa nykyistä selkeämpiä ja valmiimpia palvelupaketteja, jotta yhä useampi yritys pystyisi hyödyntämään opiskelijoiden osaamista tulevaisuudessa.

Kohderyhmä

Varsinaisina kohderyhminä ovat varsinaissuomalaiset pk-yritykset ja yrittäjät, alueen korkeakoulut ja niiden opetushenkilöstö, opiskelijat sekä yritysyhteistyön asiantuntijat ja vastuuhenkilöt sekä alueen yrityspalvelujen piiriin kuuluvat toimijat ja yritys- ja elinkeinoasiamiehet. 

Vipuvoimaa EU:lta

Uudenmaan liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea hankkeelle ja se toteutetaan ajalla 1.1.2015–30.6.2017. Hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kehittämispalvelut ja  yhteistyökumppaneina ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy ja Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun Johtamisen ja yrittäjyyden laitos .
 
Kuva: Antti Paasio 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot