in English
 
 
Springboard

​Central Baltic Startup Springboard -hanke toteutetaan yhdessä Turku Science Parkin sekä Tallinnan ja Riian teknillisten yliopistojen ja tiede- ja teknologiapuistojen kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön toimintamalli, joka edistää korkeakoulujen ja tiedepuistojen yhteistyötä ja vahvistaa "yrittäjyyden polkua" korkeakouluista tiedepuiston tarjoamien palvelujen pariin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat korkeaan osaamiseen perustuvaa yritystoimintaa vasta aloittaviin sekä alle 2 vuoden ikäisiin nuoriin yrityksiin. Hankkeessa toteutetaan kolme yritysvalmennusohjelmaa samanaikaisesti kaikissa kolmessa maassa (Suomi, Viro, Latvia) ja potentiaalisimmille yrityksille tarjotaan ohjelman jälkeen konsultointijakso hankerahoituksella. Lisäksi hanke mahdollistaa partnerointitapaamiset yritysten välillä.

Brahea keskus koordinoi kolmen kaupungin yhteistä yritysvalmennusohjelmaa, sekä vastaa hankeen toteuttamisesta Varsinais-Suomen alueella yhdessä Turku Science Parkin kanssa.

Toteutusaika

1.11.2015 - 31.1.2018

Hankepartnerit

Turun yliopiston Brahea-keskus (FI), Tallinn Science Park Tehnopol (EE), Tallinn University of Technology (EE), Latvia Technology Park (LV), Riga Technical University (LV)

Rahoitus

Central Baltic Programme 2014-2020, Kokonaisbudjetti 1,3 miljoonaa euroa.


Springboard Accelerates University-based Start-ups 

Central Baltic Startup Springboard project is implemented together with Turku Science Park Ltd, and technical universities and technology parks in Tallinn and Riga. The goal of the project is to introduce a course of action, which advances the cooperation between the universities and the technology parks and helps entrepreneurs from universities to hind the services of technology parks. The project is targeted to knowledge intensive start-ups and to companies operated less than two years. Three acceleration programs are implemented jointly in the three regions and cities (Turku, Finland; Tallinn, Estonia; Riga, Latvia). The project provides also mentoring to the targeted companies. In addition, some partnering events are held for these companies.

Brahea Centre coordinates the joint acceleration program of the three cities and is responsible for the local execution of the project together with Turku Science Park.

Project Period

1.11.2015 - 31.1.2018

Project Partners

Turku Science Park Ltd (FI), Tallinn Science Park Tehnopol (EE), Tallinn University of Technology (EE), Latvia Technology Park (LV), Riga Technical University (LV)

Financing

Central Baltic Programme 2014-2020, Total budjet 1,3 million euros.


 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot / Contact information

 

Vesa Hautala

Veijo Pönni

 

Projektin verkkosivut / Project website

www.cbspringboard.eu/en