in English
 
 
BATSECO-BOAT

​EU on myöntänyt rahoitusta huviveneiden wc-jätevesien imutyhjennyspalveluiden kehittämiseen koko keskisen Itämeren alueella. Septipalveluita kehitetään kartoittamalla palveluiden nykytilanne sekä investoimalla uusiin ratkaisuihin ja nykyisten laitteiden korjauksiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet

BATSECO-BOAT -projektin tavoitteena on parantaa huviveneiden käymäläjätteen vastaanottoverkostoa koko keskisen Itämeren alueella aina Viron rannikolta Suomen ja Ruotsin saaristojen suosituimmilla veneilyreiteillä. Lisäksi tavoitteena on löytää käyttäjäystävällisimmät sekä kustannustehokkaimmat ratkaisut käymäläjätteen keräämiseen.

Vaikka käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin Suomessa jo vuonna 2005, Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan melkein 50 prosenttia veneilijöistä kuitenkin tyhjensi käymäläjätteensä vähintään satunnaisesti suoraan mereen. Syyksi mainittiin useimmiten tyhjennyspaikkojen puutteellinen määrä tai laitteiden huono käytettävyys, ja näihin haasteisiin uusi EU-projekti pyrkii osaltaan vastaamaan.
 
Septipalveluiden lisääminen ehkäisee osaltaan Itämeren rehevöitymistä sekä parantaa palvelutasoa saariston satamissa ja tuo näin myös myönteisiä vaikutuksia saaristomatkailuun. Ensimmäisen vuoden aikana BATSECO-BOAT-projekti tuottaa laajan kartoituksen keskisen Itämeren septipalveluiden nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Osana kartoitusta määritellään myös suosituimmat veneilyreitit ja paikat, joihin uudet imutyhjennysasemat tulisi sijoittaa.
 
Tulosten pohjalta projektissa investoidaan kahdeksaan uuteen imutyhjennyslaitteeseen, joista kaksi sijoitetaan Ruotsin Norrtäljeen, kaksi Saaristomerelle sekä neljä Viron rannikkoalueelle.

Yhteistyökumppanit

BATSECO-BOAT-projektia koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus ja kumppanit ovat Suomessa Pidä Saaristo Siistinä ry, Ruotsissa Ecoloop AB, Campus Roslagen sekä Norrtäljen kunta, Ahvenanmaalla Brändön kunta ja Virossa Hoia Eesti Merd (Keep the Estonian Sea Tidy) sekä Viimsin kunta.

Aikataulu ja rahoitus

Hanketta toteutetaan vuosina 2018-2020. Hankkeen rahoittaa EU:n aluekehitysrahaston Central Baltic Interreg -rahoitusohjelma ja sen kokonaisbudjetti on 1,48 miljoonaa euroa. Tästä ERDF-rahoituksen osuus on 1,14 miljoonaa euroa ja partnereiden osuus 0,34 miljoonaa euroa.

Lisätietoa Central Balticin sivuilta

 

BATSECO-BOAT Press Release 30.01.2018

New project to improve leisure boat sewage management across Central Baltic area

BATSECO-BOAT, a new project under the EU Central Baltic Programme, improves the capacity and service level of sewage collecting in small boat ports in Estonian coast and in Finnish and Swedish archipelagos. The new project focuses on finding and investing in best solutions for sewage collecting pump-out stations and implementing digital technology for easily locating and monitoring of the available sewage collecting stations.
 
Even if leisure time boating - and sailing in particular - is considered a rather environmentally friendly hobby and of importance for one’s relationship with nature, it can also have negative side effects for the fragile Baltic Sea. One part of leisure boating that has a direct negative environmental impact is emptying sewage waste from leisure boats to the sea. This contributes to the increasing overflow of nutrients in the Baltic Sea, causes further eutrophication and poses a risk for harmful substances to enter the sea, which is already severely eutrophicated and polluted.
 
As members of Helsinki Commission, the countries around the Baltic Sea have agreed to stop emptying sewage from boats into the sea. In Finland a law prohibiting this was enforced already 2005, while in Sweden emptying the sewage to the sea has been prohibited since 2015. Despite of the legislation, sewage waste is still too often emptied directly to the sea, much due to insufficient service levels in ports and lack of accessible and functional pump-out stations. Improving these services also contributes to the attractiveness of the sea and archipelago areas and hence has positive effects to the small boat harbors involved.
 

Mapping the development needs and investing in new stations

BATSECO-BOAT project is a three years project (2018-2020) and during the first year, the project will deliver a mapping survey of the current situation on the entire Central Baltic area, which includes the Archipelago areas in Sweden and in Finland, and on the Estonian coastline. The goal of the survey is to identify the sea-lanes, which have most traffic of leisure boats and specify such locations where the sewage collecting stations should be located. Using this data as guidelines, BATSECO-BOAT project will invest in new pump-out stations, which will then be installed as follows – two stations in Norrtälje archipelago in Sweden, two in the Archipelago Sea area in Finland and four in ports at Estonian coast. In addition to investments into new stations, also already existing floating pump-out stations will be renovated and possibly relocated in the Finnish archipelago, so that the needs of the boaters will be better fulfilled.

The lead partner of the BATSECO-BOAT project is University of Turku and other project partners include KAT (Keep the Archipelago Tidy Association) in Finland, Ecoloop AB, Campus Roslagen and Norrtälje Municipality in Sweden, and KEST (Keep the Estonian Sea Tidy) together with Viimsi Municipality in Estonia. The Swedish Transport Agency is included as an associated partner. BATSECO-BOAT project is funded by the European Union Interreg Central Baltic program and the total budget of the project is 1,48 million euros.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
 

 Sisältöeditori

 
CB.jpg