in English
 
 
Maaseutututkimus

​Elintarvikeala

Pk-elintarvikeyrittäjyyssektorin kilpailukyvyn parantamiselle tukevan selkänojan luo monipuolinen alueellinen toiminta LounaFood -brändin alla. Toimintaamme kuuluu koulutuksia, yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyviä palveluita sekä tiedotusta.

Brahea-keskuksella on merkittävä rooli valtakunnallisessa pk-elintarvikeyrittäjyyden kehittämistyössä vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä koordinoimme lähiruoka-alaa valtakunnallisesti teemaan liittyvän hankkeen kautta. Laajan kansallisen kehittämistoiminnan lisäksi Brahea-keskus on aktiivisesti mukana Pohjoismaisessa ja Itämeren alueen Baltfood -yhteistyössä.

LounaFood -sivuilta löytyy ajankohtaiset kuulumiset.  

Julkaisuja ja tuloksia

Maaseudun ja saariston kehittäminen

Braheassa on osaamista maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen, paikallisen palvelurakenteen muutoksen ja paikallisdemokratian toimintamallien kehittämiseen sekä julkisen ja kolmannen sektorin (yhdistykset, järjestöt) yhteistyön ja toiminnan kehittämiseen.

​Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tehtävät ja roolit muuttuvat voimakkaasti yhteiskunnallisen rakennemuutoksen myötä. Paikallisen toiminnan ja kylien merkitys on kasvanut maaseutualueiden ja saariston kehittämisessä.

Paikallista kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien, yhdistysten, yrittäjien ja asukkaiden kanssa.  Tutkimukset, selvitykset ja kehittämishankkeet toteutetaan tarvittaessa valtakunnallisena yhteistyönä muiden tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Julkaisuja ja tuloksia:

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Kehittämispäällikkö Heidi Valtari

 

Käynnissä olevat hankkeet löytyvät vasemmalta valikosta. Aiemmin toteutetut hankkeet löytyvät täältä.
 
 
Elintarvikealan kehittämistyöhön liittyvä Aitoja makuja -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tutustu nettilehteen