in English
 
 
Osaaminen ja työllisyys -verkosto, OTE

​Tavoitteet

Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) keskittyy työssään maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. OTE-verkoston toiminnalla turvataan koulutuksen saatavuutta ja laatua, edistetään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, varmistetaan kasvupalveluiden käynnistyminen maakuntauudistuksessa maaseudun työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevalla tavalla sekä edistetään uusien elinvoimaa vahvistavien palveluiden, toimintamallien ja verkostojen syntyä.

Toiminta

Käytännön toimintamuotoina ovat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toimeenpanon ja seurannan organisointi, tavoitteiden ja toimenpiteiden edistäminen. Myös muu maaseutupoliittinen työ sekä tapahtuma- ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien tiedonvälitys ovat osa toimintaa. Erityishuomiota kiinnitetään myös työn ja työllistymisen uusiin muotoihin sekä maahanmuuttajien tarjoamaan työvoimapotentiaaliin.

 

OTE-verkosto toimii osana MANE:n maaseutupoliittista verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. Verkostohankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

​Kehittämispäällikkö Heidi Valtari

 

Lue lisää maaseutupolitiikasta ja teemaverkostoista www.maaseutupolitiikka.fi