in English
 
 
Paikallisen kalan jalostaminen ja arvon lisääminen
 

​Tavoitteet

  • Edistää paikallisen kalan jalostusta Turunmaalla kouluttamalla ruoka- ja kala-alan ammattilaisia.
  • Tarjota osaamista kalan asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja arvon lisäämiseen opettamalla kalanjalostusmenetelmiä, joilla pystytään vastaaman kuluttajien, matkailijoiden ja ammattikeittiöiden kysyntään.
  • Tulevaisuuden kalatuotteet olisivat kestävästi tuotettuja, maistuvia, hyvälaatuisia, paikallista ruokakulttuuria edistäviä ja edustavia.

Toimenpiteet

  • Selvitetään paikallisilta kuluttajilta, matkailijoilta ja ammattikeittiöiltä erilaisten raaka-aineiden ja kalaruokien kulutustottumuksia.
  • Järjestetään tarvetta vastaavaa koulutus (2-3 viikonloppua ja opintomatka) ja arvioidaan sen vaikuttavuutta ja toteutuneita odotuksia.
  • Lisätään viestinnän ja tiedonvälityksen keinoin saaristoalueen näkyvyyttä korkealaatuisten kalatuotteiden alueena.

Kohderyhmä

  • Koulutettavina ovat ammattikalastajat, kotitalousopettajat ja ammattikeittiöt (julkinen ruokapalvelu, yksityinen Foodservice -sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset) ensisijaisesti Turunmaalla.
  • Tiedonlähteinä ovat Turunmaan alueen kuluttajat, matkailijat ja ammattikeittiöt.
  • Hyödynsaajina ovat ruoka-, matkailu- ja kala-alojen yrittäjät sekä paikalliset kuluttajat ja matkailijat.

Hanketoteuttajat

Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinaattori)

Toteutusaika

Hanketta toteutetaan 1.4.2018–30.6.2019

Rahoitus

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020 75 % (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja Turun yliopiston Brahea-keskus 25 %.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot