in English
 
 
PROMO - Nimisuojatuotteiden monimediakampanja

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä nimisuojamerkkien ja -tuotteiden tunnettuutta monialaisen yhteistyön avulla.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan tiedottamis- ja menekinedistämistoimenpiteitä seuraavasti:

1. Nimisuojamerkkien käyttö tavaksi

Järjestetään työpajoja (1/vuosi), joissa käydään konkreettisesti läpi, kuinka nimisuojamerkinnät laitetaan tuotteisiin tai kuinka nimisuojatuotteita voi hyödyntää yli toimialarajojen esim. ravintoloissa. Samalla huolehditaan ohjeistuksen ajantasaisuudesta.

Työpajoista täsmätiedotetaan pääasiassa sähköpostitse, henkilökohtaisesti kontaktoiden, sosiaalisen median, aitojamakuja.fi-nettisivuston ja muiden sidosryhmien viestintäkanavien kautta.

2. Monimediakampanja  Monimediakampanja

  • Youtube, Instagram ja facebook-kampanjat
  • Artikkelit lehdissä ja blogeissa
  • Kirjoituskilpailu nimisuojatuotteisiin liittyen
  • Kuvallinen materiaali nimisuojatuotteista

3. Aineiston tuottaminen ja julkaiseminen aitojamakuja.fi -sivustolle

Kohderyhmä

Kuluttajat ja olemassa olevien nimisuojatuotteiden taustalla olevat hakijaryhmittymät ja yritykset. Lisäksi elintarvikealan sekä matkailualan yritykset, elintarvikealan asiantuntijat ja kehittäjät sekä alan viranomaiset Suomessa.

Aikataulu

1.1.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Hanketta hallinnoi ja toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Turun yliopiston Brahea-keskus on toinen hankkeen toteuttaja. Yhteistyökumppanina pohjoismaisen yhteistyön osalta on Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä nimisuojatuotteita valmistavat yritykset ja hakijaryhmittymiä edustavat tahot.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot