in English
 
 
Selvitykset ja raportit

Varsinais-Suomen ruokakulttuurista ja elintarvikealan selvityksiä

Oppaita oman toiminnan tueksi 

Seuraavat oppaat ovat ladattavissa aitojamakuja.fi > oppaat

 • Elintarvikeyrityksen vesihuolto-opas
 • Lähiruokatoimijoiden sopimusopas
 • Evästä matkailuun (Luotsi makumatkan rakentamiseen)
 • Opas pienteurastamon teurassivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä
 • Luomujatkojalostajan opas / Guide för förädling av ekologiska produkter
 • Luomun brändiopas
 • Tuotannon optimointiopas pienille elintarvikealan yrityksille
 • Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet
 • Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) perunan ja juuresten koneellisessa kuorinnassa ja käsittelyssä
 • Hyvä tapa toimia lammasketjussa -opas
 • Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet
 • Elintarvikeyrityksen kehittämistarvekartoitus
 • Itämeren alueen toimijoiden yhteistyön tarjoamat työkalut elintarvikealalle

  • Baltfood T&K- verkosto – auttaa sinua löytämään yhteistyökumppanin

  • Baltfood Akatemia – suuntaa tulevaisuuteen verkkokurssin tuella

  • Baltfood Trenditutkimus – trendejä tunnistamassa

  • Baltfood TrendWiki – seuraa trendien kehitystä

  • Baltfood Markkinatieto – löydä kasvumahdollisuuksia

 Vähittäiskauppayhteistyö

Vähittäiskauppayhteistyöhön liittyvää materiaalia aitojamakuja.fi > tuotekortti

 • Tuotekortti
 • Opas mikroyrityksille kauppaan pääsystä/ Publikationen Mikroföretag framgångsrika som samarbetspartner för handeln

Julkinen ruokapalvelu

Julkiseen ruokapalveluun liittyviä oppaita alla löytyy aitojamakuja.fi > ammattilaiset 

 • Julkisen ruokahankinnan opas - www.lahisopas.fi
 • Lähiruoan käyttö julkisen sektorin ammattikeittiöissä
 • Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit
 • Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin – Kuntapäättäjä – Sinulla on valtaa.  Julkaisun ja tiivistelmän voi tulostaa MTK:n kotisivuilta.

Selvitykset ja tutkimukset 

Asiasana:
Tagit: