in English
 
 
Uuden ajan esimies

​Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vastata Raision kaupungin ja Liedon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueiden esimiestyön keskeisiin haasteisiin valmentamalla esimiehiä muutoksen tilassa ja dynaamisessa toimintaympäristössä toimimiseen. Keskeistä esimiesten osaamisen kehittämisessä on toimijuuden tukeminen, tietoinen esimiesidentiteetin rakentaminen sekä vuorovaikutteisen johtamistavan vahvistaminen. Hanke lisää lähiesimiesten taitoja alaisten osallistamisessa ja itseohjautuvuuden lisäämisessä, yhteisöllisen työkulttuurin vahvistamisessa sekä antaa keinoja oman ja työyhteisön joustavuuden kasvattamiseksi.

Tulokset

Hankkeen tuloksia ovat:  

1) Esimiesten toimijuus suhteessa esimiestyön haasteisiin vahvistuu: Kiireen keskellä osin ”automaattiohjauksella tapahtuvasta” esimiestyöstä siirrytään kohti tietoista, reflektoivaa ja kehittävää esimiestyötä. Esimiehet oppivat tekemään tietoisia havaintoja esimiestyöhön liittyvistä ilmiöistä ja esimiehen psyykkinen joustavuus ja kyky tehdä tietoisia tilanteen vaatimia valintoja ja päätöksiä lisääntyvät.
 
2) Esimiesten vuorovaikutuksellisesta ja osallistavaa työkulttuuria tukevat taidot vahvistuvat.
 
3) Jaksaminen paranee: valmennus tarjoaa taitoja esimiesten psyykkisen kuormituksen säätelyyn, työstä palautumiseen, vuorovaikutustilainteiden käsittelyyn, oman psykologisen joustavuuden kasvattamiseen sekä työyhteisön jaksamisen tukemiseen.
 
Tulokset ovat käytettävissä jo hankkeen aikana ja viimeistään hankkeen päättyessä 31.12.2016.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Raision kaupunki ja Liedon kunta.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot