in English
 
 

Ajankohtaista


Kukkivia kamelioita, aarteenetsintää ja miniatyyripuutarhoja kasvitieteellisessä puutarhassa talvilomaviikolla
Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa kukkivat parhaillaan Kaakkois-Aasian vuoristoseuduilta kotoisin olevat kameliat, joiden vahamaiset kukat muistuttavat ruusua. Talvilomaviikolla puutarhassa voi ihastella myös miniatyyripuutarhoja, jotka ovat namibialaisten opettajankoulutusopiskelijoiden valmistamia.

Tervetuloa kuulemaan opettajankoulutuksen uudistamisesta 27.2. – ilmoittaudu 16.2. mennessä
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Opettajankoulutusfoorumin paikallisen tilaisuuden Turun yliopistolla Educariumissa tiistaina 27.2.2018 klo 10-15. Kaikille avoimessa tilaisuudessa esitellään opettajankoulutuksen kehittämistä, ja sen yhteydessä on hanketori, jossa ovat esillä ministeriön rahoittamat Turun yliopistossa toimivat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Opettajankoulutusfoorumi uudistaa muun muassa luokan-, aineen- ja lastentarhanopettajien koulutusta.

OPAS - Osaamista kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen
Opas on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle arjen tueksi pohdittaessa monikielisyyteen sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuteen liittyviä asioita.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla. HUOM. FinEd-verkoston verkkosivut uudistetaan ja siirretään ylopistojen ulkopuoliselle palvelimelle vuoden 2018 aikana. Tämä Uutiskirje on myös viimeinen Turusta lähetettävä uutiskirje.

Svenska på lågstadiet - undervisningsmetoder, erfarenheter etc.
Syftet med utbildningen är att ge inspiration och verktyg för svenskundervisningen på lågstadiet.

UUTTA! Verme-mentorikoulutus - hae nyt!
Lukuvuonna 2017-2018 koulutetaan jälleen uusia mentoreita verme-ryhmien vetäjiksi. Tällä kertaa koulutukseen voivat hakea peruskoulun, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajien lisäksi myös vapaan sivistystyön, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstö. Tervetulleita ovat myös koulunkäynninohjaajat, opetusalan esimiehet sekä varhiaskasvatuksen ja nuorisotyön osaajat. Mentorikoulutuksesta vastaavat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi.

FinEd-verkoston uutiskirje 3/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Katso kevään publiikin kuvat
Toukokuisen publiikin kuvat ovat katsottavissa nettisivulla. Valmistuneet maisterit voivat myös ladata sivustolta kuvia omaan käyttöön.

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

UUSI KOULUTUS: Suomen kielen oppija opetusryhmässäni -koulutukset
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille sekä suomea maahanmuuttajataustaisille opettaville opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia.

UUSI KOULUTUS: Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää ensisijassa perusopetuksen opettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joten se on osallistujille maksutonta.

UUSI KOULUTUS: Lukemattomat lukemaan - Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää v. 2017-2018 esi- ja perusopetuksen opettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden.

UUSI KOULUTUS: VäKä - Välineitä käsityönopetuksen muutokseen 3-26 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää v. 2017-2018 luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden.

Opetusministeri selvityttää lastentarhanopettajan koulutuksen lisäämistä myös Raumalla
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatimassa selvitystä lastentarhanopettajien koulutuksen lisäämisestä. Opetusministeri Sanni-Grahn Laasonen esitti Raumalla vieraillessaan, että yksi lisäpaikkoja avaava kouluttaja voisi olla Turun yliopiston Rauman yksikkö.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Rauman norssi sai Lukulan
Rauman normaalikoulun kirjasto on uusiutunut. Toden teolla taistoon lukutaidon elvyttämisen puolesta ryhtyvän Lukulan avajaisissa johtava rehtori Tapio Heino toi esille huolensa siitä, että tuhansien suomalaisnuorten lukutaito on peruskoulun päättyessä niin heikko, että se rajoittaa heidän elämäänsä ja saattaa nostaa tien pystyyn jatko-opintoihin ja työelämään.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Tohtorikoulutettavien vuosikonferenssi tukee yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista
Tämän vuoden erityisteemana oli tutkimusmetodologia.

Vierailuluentosarja turvapaikanhakijoista
Opettajankoulutuslaitos järjestää neljän luennon sarjan Turvapaikanhakijana Suomessa: tietoa ja tarinoita. Sarjan avaa maanantain 21.11. luento kurdeista.

Neuvottelukunta vahvistamaan kasvatustieteiden tiedekunnan ja sidosryhmien yhteistyötä
Kasvatustieteiden tiedekunnalle on asetettu neuvottelukunta tukemaan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä.

Edistä ammatillista osaamistasi ja hae opettajien erikoistumiskoulutukseen!
Työelämässä toimiville opettajille tarjotaan uudenlainen tapa edistää omaa ammatillista osaamistaan. Se tapahtuu erikoistumalla ja tavoittelemalla erityisasiantuntijuutta tähän aihepiiriin liittyvissä asioissa.

Make it NOW! -käsityökasvatuksen konferenssi Raumalla
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö järjesti pohjoismaiseen konferenssisarjaan kuuluvaa NordFo -konferenssin syyskuun lopussa.

Varhaiskasvatuksen mentoriopinnot 3 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Opin järjestämä ja osallistujille ilmainen koulutus tarjoaa lastentarhanopettajille valmiudet toimia päiväkodissa ryhmäprosessin ohjaajana, mentorina.

Studia generalia "Puomi-pelastusvälineen innovaatiotarina"
Kasvatustieteen maisteri ja paloesimies Mikko Puolitaival sai viime vuonna Palosuojelurahaston innovaa-tiopalkinnon PUOMI-pelastusvälineen kehittämisestä. Puolitaival luennoi 13.9.2016 osana opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön juhlavuoden studia generalia -luentosarjaa innovaation kehittymisestä valmiiksi tuotteeksi Rauman opettajankoulutus-yksikön opiskelijoille ja henkilökunnalle.

FinEd-verkoston uutiskirje 3/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Eläintarinoita - Oppimassa eläinten kanssa 3 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun 3 op laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden.

Rauman yksikön yhteinen jatkokoulutusseminaari 120-vuotisjuhlavuonna
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kaksipäiväisessä jatkokoulutusseminaarissa esiteltiin käynnissä olevia tutkimushankkeita ja pohdittiin mahdollisia kehityssuuntia.

Rohkaisua ja menetelmiä 6. luokan ruotsin kielen opetukseen 3 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Opin järjestämä ja osallistujille ilmainen koulutus keskittyy erityisesti peruskoulun 6. luokalle soveltuviin didaktisiin menetelmiin ruotsin opetuksessa. Tavoitteena on sekä vahvistaa ja aktivoida opettajan omaa ruotsin kielen taitoa että rohkaista ja antaa välineitä ruotsin kielen käyttöön opetuksessa.

Osaamista kulttuurisesti moninaiseen kouluun ja päiväkotiin 3-14 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajan-koulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille suunnatut 3-14 opintopisteen täydennys-koulutuskokonaisuudet.

VäKä - Välineitä käsityönopetuksen muutokseen 3-26 op (2016-2017)
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden.

Rauman opettajankoulutuslaitoslaisilla yhteisötaideprojekti hoivakodissa
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijat toteuttivat hoivakodin asukkaiden kanssa yhteisötaideprojektin. Tavoitteena oli saada hoivakotiin asukkaita miellyttävää taidetta, jota he itse pääsivät myös tekemään.

Verme-vertaisryhmämentorointi opettajille
Verme eli vertaisryhmämentorointi on uusi työssä oppimisen ja vertaistuen muoto opetusalalla. Verme-ryhmä kokoontuu yleensä iltapäivisin noin kerran kuukaudessa oppimaan keskustellen ajankohtaisista työhön liittyvistä asioista.

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2016
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla. Tämä kirje on viimeinen, joka lähetetään myös FinEd/KASVAn vanhalle sähköpostilistalle.

Navigoiden kohti menestyksekästä uraa!
Kasvatustieteiden tohtorikoulutettavat pääsivät järjestyksessään toista kertaa esittelemään tutkimuksiaan vuosikonferenssissa.

Akatemiarahoitusta opettajankoulutuslaitoksen tutkimushankkeelle - yhteistyötä Chilen ja Suomen välillä
Opettajankoulutuslaitoksen tutkimushanke "Internetiä hyödyntävien oppimistaitojen oppiminen ja opettaminen eri tiedonaloilla alakoulussa" (iFuCo) on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta vuosille 2016–2018.

LLEES maisteriohjelman 10-vuotisjuhla
Kasvatustieteiden tiedekunnan kansainvälisen maisteriohjelman Learning, Learning Environments and Educational Systems eli LLEESin 10-vuotista taivalta juhlittiin torstaina 22.10. Aboa Vetus ja Ars Nova museoiden yhteydessä toimivassa Aula Caféssa.

Niina Junttilan tietokirja ehdolla Kanava-palkinnon saajaksi
Palkinto myönnetään vuoden parhaalle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan suomalaiselle tietokirjalle. 10 000 euron arvoisen palkinnon jakaa Aikakauslehti Kanava ja Otavan Kirjasäätiö.

Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy – uusi teos pureutuu Pohjoismaissa tehtävään vertailevaan koulutustutkimukseen
Teoksen Comparing times and spaces ovat toimittaneet kasvatustieteiden laitoksen tutkijat.

Oman ostaa Finland Universitylta apua koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin ja tutkimustoiminnan käynnistämiseen
Omanin opetusministeriö ostaa Finland Universitylta apua opettajien täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen sekä kasvatustieteellisen tutkimustoiminnan käynnistämiseen. Sisällön koulutukseen tuottaa Turun yliopisto. Finland Universityn toimitusjohtajan Pasi Kaskisen mukaan sopimus pitää sisällään merkittäviä mahdollisuuksia.

Koulutuksen valvonta myötävaikuttaa koulutusuudistuksiin
Apulaisprofessori Xavier Pons Itä-Pariisin yliopistosta vertaili vierailuluennollaan koulutuksen valvonnan historiallista kehitystä Englannissa ja Ranskassa. Hän luennoi aiheesta Kasvatuksen historian ja filosofian päivillä, jotka järjestettiin Turun yliopistolla 11.-12.6.

Kasvatustieteen professori Dianne Reay: Koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus kasvaa Ison-Britannian koululaitoksessa
Koulutusta, sen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan Iso-Britanniassa yhä enemmän taloudellisesta näkökulmasta toteaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 28.5. luennoinut, Cambridgen yliopistossa kasvatustieteen professorina toimiva Dianne Reay.

Sirkka Ahonen ja Hans Gruber uudet kasvatustieteen kunniatohtorit
Turun yliopisto järjestää 28.-30.5. tohtoripromootion, jossa vihitään uusien tohtoreiden ohella 12 kunniatohtoria. Kasvatustieteen kunniatohtoreiksi tiedekunta on kutsunut emeritaprofessori Sirkka Ahosen Helsingin yliopistosta sekä professori Hans Gruberin Regensburgin yliopistosta Saksasta.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville noin kuukausittain ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston uutiskirje 2-3/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville noin kuukausittain ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Haku tohtoriopintoihin helmikuussa
Vuoden ensimmäinen hakuaika tohtorintutkinnon opinto-oikeuden saamiseksi kasvatustieteiden tiedekunnassa on 3.-28.2.2015.

FinEd/KASVA-verkoston uutiskirje 1/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

KASVA/FinEd-verkoston uutiskirje 2014/11-12
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

NordFo-kouluttajat koolla Raumalla
Islannin, Norjan, Tanskan ja Ruotsin käsityöalan kouluttajat kokoontuivat opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön NordFo-työkokoukseen marraskuun lopulla. Kokouksessa keskusteltiin opiskelijoiden liikkuvuudesta, yhteisistä tutkimusintresseistä ja kansainvälisen seminaarin järjestämisestä Suomessa syksyllä 2016.

Uusi laserleikkuri tuo lisämahdollisuuksia käsityökasvatukseen Raumalle
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön on saatu syksyllä laserleikkuri, joka tuo uusia mahdollisuuksia käsityön oppimisympäristöön. Kyse on oppimisympäristön kehittämisestä, jossa yhdistetään teknisen ja tekstiilikäsityön menetelmiä.
<<    >>