in English
 
 
Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmat ja opinnot

Tutkinto-ohjelmat

​Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin ja/tai kasvatustieteen maisterin tutkinnon seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisen jatkotutkinnon.

Sivuaineopinnot ja erilliset opinnot

Sivuaineopinnot on tarkoitettu Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja erilliset opinnot myös muille kuin Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Kasvatustieteiden laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 74 op
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 74 op
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 74 op
 • Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op

Opettajankoulutuslaitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

 • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
 • Digitaalisen oppimisen ja opettamisen opintokokonaisuus 25 op (Rauma, Turku) ja 35 op (Turku)
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Rauma)
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Rauma)
 • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
 • Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 44 op ja syventävät opinnot 70 op (Rauma)
 • Liikunnan perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Rauma/Turku)
 • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Turku) 
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (Rauma, Turku)
 • Terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (Turku)

Opettajan pedagogiset opinnot

 • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille
 • Maisteriksi valmistuneille (erilliset opinnot)
 • Yliopiston opettajille (yliopistopedagogiikka)
 • Maahanmuuttajataustaisille opettajille ja kasvattajille (erilliset opinnot)

Erityisopettajan opinnot

 • Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille
 • Luokanopettajan ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (Rauma, Turku)
 • Luokan- ja aineenopettajille (erilliset opinnot, Turku)
 • Lastentarhanopettajille (erilliset opinnot, Rauma)

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Opinnot maahanmuuttajataustaisille sekä kieli- ja kulttuuriopinnot

 • Opettajankoulutukseen valmentavat opinnot
 • Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille (erilliset opinnot)
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot maahanmuuttajataustaisille (erilliset opinnot)
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettajuus ja toimijuus täydennyskoulutuksena opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, joka työskentelee eri kulttuureista tulevien oppilaiden kanssa.

JOO-opinnot (joustava opinto-oikeus)

Erilliset opinnot

Asiasana:
Tagit: