in English
 
 
Koulutuksen toimialan yhteystiedot

Opintopäällikkö Mari Broberg 

mari.broberg@utu.fi, p. 040 515 6602
Vastaanotto sopimuksen mukaan
, huone 447

 • todistukset ja lausunnot (opintoraha, kelpoisuudet, erivapaudet)
 • opintojen lisäajat
 • JOO-opinto-oikeudet

Opintoneuvoja Tanja Viherä (Suvi Vesanto tv.)
eduopo@utu.fi, p. 029 450 3693, 050 428 8230
Vastaanotto ti ja to klo 12-14, huone 445

 • yleinen opintoneuvonta, opintotilanteen selvittely, opintojen suunnittelu ja hopsit, tuutoritoiminta
 • sivuaineopinnot, opiskelu muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa
 • hakijoiden neuvonta, opiskelijavalinta-asiat, tiedottaminen
 • publiikki

Koulutussuunnittelija Anni Mäki (Susanna Niiniö tv.)
eduopo@utu.fi, p. 029 450 3631, 050 339 4873
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 444

 • yleinen opintoneuvonta, opintotilanteen selvittely, opintojen suunnittelu ja hopsit
 • sivuaineopinnot, opiskelu muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa
 • opettajan pedagogisia opintoja koskeva neuvonta
 • hakijoiden neuvonta, opiskelijavalinta-asiat
 • AHOT-hakemukset

Suunnittelija Anna Väre 
education@utu.fi, p. 029 450 3117
Vastaanotto ti ja to klo 12-14, huone 451

 • opiskelijavaihto
 • (työ)harjoittelu ulkomailla
 • EdLearn-maisteriohjelman koordinointi

Opintosihteeri Riitta Pajula
riitta.pajula@utu.fi, p. 029 450 3684, 050 339 7686
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 443

 • tutkintotodistukset, erillistodistukset, opintosuoritusotteet, läsnäolotodistukset

Koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen (Anne Tuittu tv.)
edupostgraduate@utu.fi, p. 029 450 4195, 050 5631756
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 425

 • jatko-opintoasiat (KL/KT/FT)

Erityisesti kasvatustieteiden laitoksen asioita hoitavat

Koulutussuunnittelija Laura Eklund
eduopo@utu.fi, p. 029 450 3694, 050 430 4722
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 449

 • kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden ja hakijoiden ohjaus ja neuvonta, opintotilanteen selvittely, hopsit, työharjoittelu
 • kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden korvaavuusanomukset
 • opintoasioiden valmistelijan tehtävät
 • erityisopettajan opintojen koordinointi
Opintosihteeri Sari Leppänen
sari.leppanen@utu.fi, p. 029 450 3691, 050 339 8104
Vastaanotto ma-pe klo 12-14, huone 443
 • kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman gradujen ja KM-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi

Opintosihteeri Tuija Parviainen
tuija.parviainen@utu.fi, p. 029 450 3689, 
046 922 9777
huone 448

 • KK-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi
Opintosihteeri Kirsi Sundberg
kirsi.sundberg@utu.fi, p. 029 450 3687, 050 414 2680
huone 451
 • opintoneuvonta, opintosuoritusotteet
 • opintorekisteriin, tentteihin, opintokokonaisuuksiin ja valmistumiseen liittyvät asiat (kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma)
 • kasvatustieteiden laitoksen työjärjestykset

Erityisesti opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksen asioita hoitavat

Koulutussuunnittelija Minna Aslama
eduopo@utu.fi, p. 029 450 3688,  050 300 9024
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 446
 • luokanopettajan tutkinto-ohjelman hakijoiden ja opiskelijoiden neuvonta ja ohjaus, hopsit, korvaavuusanomukset
 • ilmoittautuminen graduopintoihin ja TNK:ssa suoritettaviin harjoitteluihin
 • OKL:n sivuainevalinnat
 • opettajien erikoistumiskoulutusten hallintotehtävät
Opintosihteeri Sari Leppänen
sari.leppanen@utu.fi, p. 029 450 3691,  050 339 8104
Vastaanotto ma-pe klo 12-14, huone 443
 • opintoneuvonta, opintosuoritusotteet, läsnäolotodistukset
 • opintorekisteriin, tentteihin, opintokokonaisuuksiin ja valmistumiseen liittyvät asiat (luokanopettajan tutkinto-ohjelma ja opettajan pedagogiset opinnot)
 • UTUGradu-yhteyshenkilö
 • KM-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi 
Opintosihteeri Tuija Parviainen
tuija.parviainen@utu.fi, p. 029 450 3689, 046 922 9777
huone 448
 • luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogisten opintojen opetusaikataulut
 • ilmoittautuminen luokanopettajan tutkinto-ohjelman opintojaksoille
 • KK-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi
 • monialaisten opintojen valinnaisen opintojakson haku- ja valintaprosessi 

Erityisesti opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen asioita hoitavat

Koulutussuunnittelija Pirjo Lehti
oporauma@utu.fi, p. 029 450 3135, 050 401 4312
 • opintoasiainpalvelut, organisointi-, hallinnointi- ja tiedotusvastuu
 • opiskelijavalinta-asiat
 • opiskelijoiden korvaavuusanomukset
Koulutussuunnittelija Merja Mansikkamäki
oporauma@utu.fi, p. 029 450 3134, 050 326 8180
 • yleinen opintoneuvonta, HOPS-ohjaus, opintotilanteen selvittely ja opintojen päivittäminen
 • opiskelijavalinta-asiat
Opintoneuvoja Susanne Leväniemi
oporauma@utu.fi, p. 029 450 2462, 050 572 5171
 • työjärjestykset
 • opintoneuvonta
Opintosihteeri Leena Järvisalo
leena.jarvisalo@utu.fi, p. 029 450 3546, 050 338 9323
 • opintorekisteri, suoritukset, opintotodistukset, tenttiasiat
 • opintojaksoilmoittautumiset, opetusohjelma-aikataulut
 • UTUGradu-yhteyshenkilö
Asiasana:
Tagit:

 

Kysy sähköpostilla!

Opintoihin liittyviä asioita voit kysyä kasvatustieteiden tiedekunnasta osoitteista:

eduopo@utu.fi (opinnot Turussa)
oporauma@utu.fi (opinnot Raumalla)