in English
 
 
Täydentävää koulutusta opettajille

Opettajien erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus tarjoaa työelämässä toimiville opettajille mahdollisuuden kouluttautua erityisasiantuntijaksi. Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää seuraavat opettajien erikoistumiskoulutukset:

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut Sat@oppi

Täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluja opettajankoulutuslaitoksella tuottaa Rauman yksikössä toimiva Sat@Oppi, joka tarjoaa lähinnä kotimaisille asiakkaille opettajankoulutuksen, opetuksen ja kasvatuksen alueilla:

  • ammatillista täydennyskoulutusta
  • tilauskoulutusta
  • lyhytkursseja
  • seminaari- ja symposiumpalveluja
  • koulutus- ja kehittämishankkeiden koordinointia

​Oikeasti oppimaan!

Oikeasti oppimaan! -koulutukset tarjoavat tutkimukseen pohjautuvaa, käytännöllistä tietoa eheyttävän oppimisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Tarjolla on useita päivän mittaisia koulutuksia.

Kulttuurinen moninaisuus - Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen toimintakulttuuri

Opettajankoulutuslaitos on kehittänyt kahdeksan erilaista, kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta käsittelevää kurssipakettia koulujen tai yksittäisten opettajien hankittaviksi. 

Osaamista monikulttuuriseen kouluyhteisöön

Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa täydentävää ja pätevöittävää koulutusta suomalais- ja maahanmuuttajataustaiselle opetushenkilöstölle.

--

Tiedekunta tarjoaa yliopiston ulkopuolisille toimijoille myös räätälöityjä koulutus-, vierailu- sekä konsultointipalveluja asiakkaan tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä koulutusten sivuilla mainittuihin yhteyshenkilöihin!

Asiasana:
Tagit: