in English
 
 
Dosentin arvon hakeminen
Turun yliopisto on antanut yleiset ohjeet dosentin arvoa hakevalle. Ohjeiden mukaan hakijan tulee olla ennen hakuprosessiin ryhtymistä yhteydessä sen laitoksen johtajaan, jonka profiiliin katsoo dosentuurin alan kuuluvan. Tämän jälkeen hakija toimittaa hakemuksen liitteineen tiedekuntaan.
 
 
Yliopiston ohje dosentuurin hakijalle löytyy sivun oikealla puolella olevasta linkistä. Dosentin arvon hakemisen yhteydessä hakijan tulee täyttää yliopiston henkilötietojen ilmoituslomake dosentin arvon hakijalle. Lomake löytyy yliopiston ohjeen yhteydestä.
 
Listat kasvatustieteiden tiedekunnan dosenteista löytyvät kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen sivuilta.
 
Lisätietoja dosentin arvon hakemisesta kasvatustieteiden tiedekunnasta voi tiedustella palvelupäällikkö Ulla Kiviaholta (etunimi.sukunimi@utu.fi, p. 029 450 3666, 050 339 8126).
Asiasana:
Tagit: