in English
 
 
Tietoa kasvatustieteiden tiedekunnasta

Tiedekunnan avainluvut vuonna 2014

  • perustutkinto-opiskelijoita 1 843
  • jatkotutkinto-opiskelijoita 123
  • kandidaatintutkintoja 243
  • maisteritutkintoja 258
  • tohtoritutkintoja 8
  • julkaisuja yhteensä n. 300
  • henkilökunta (htv) 388
  • perusrahoitus OKM (€) 18 713 000
  • kokonaisrahoitus (€) 30 742 000

Laadunhallinta tiedekunnassa

Tiedekunnan laadunhallinnan menettelytavat noudattavat yliopiston laatupolitiikkaa. Laadunhallinta on osa normaalia tiedekunnan toimintaa. Laitokset, harjoittelukoulut ja tiedekunnan hallinto toimivat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

Toimintatapoja arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin perusteella tehdään muutoksia toimintatapoihin. Yksiköiden keräämä palaute on yksi keskeinen laadun mittari.

Yliopisto on laatinut laatukäsikirjan, joka sisältää yliopiston toimintoihin liittyvien prosessien kuvaukset. Tiedekunnalta ja sen alaisilta yksiköiltä edellytetään toimintatapojen kuvaamista yliopiston intrassa.

Asiasana: tilastot;laatu;
Tagit: