in English
 
 
Tietoa kasvatustieteiden tiedekunnasta

Tiedekunnan avainlukuja

Vuodelta 2015
  • julkaisuja yhteensä n. 300
  • henkilökunta (htv) 388
  • perusrahoitus OKM (€) 18 713 000
  • kokonaisrahoitus (€) 30 742 000

sekä opintotilastoja vuodelta 2016

  • perustutkinto-opiskelijoita 1 893
  • jatkotutkinto-opiskelijoita 139
  • kandidaatin tutkintoja 269
  • maisterin tutkintoja 237
  • tohtorin tutkintoja 10

Laadunhallinta tiedekunnassa

Tiedekunnan laadunhallinnan menettelytavat noudattavat yliopiston laatupolitiikkaa. Laadunhallinta on osa normaalia tiedekunnan toimintaa. Laitokset, harjoittelukoulut ja tiedekunnan hallinto toimivat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

Toimintatapoja arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin perusteella tehdään muutoksia toimintatapoihin. Yksiköiden keräämä palaute on yksi keskeinen laadun mittari.

Yliopisto on laatinut laatukäsikirjan, joka sisältää yliopiston toimintoihin liittyvien prosessien kuvaukset. Tiedekunnalta ja sen alaisilta yksiköiltä edellytetään toimintatapojen kuvaamista yliopiston intrassa.

Asiasana: tilastot;laatu;
Tagit: