in English
 
 
Rauman kampus
​Rauman kampuksella yliopiston kaikki rakennukset sijaitsevat samalla mäellä. Opettajankoulutuslaitos ja sen harjoittelukouluna toimiva Rauman normaalikoulu ovat samassa pihapiirissä ja niillä on paljon yhteisiä tiloja.

Opettajankoulutuslaitos Raumalla

Opettajankoulutuslaitoksen tutkimus ja opetus painottuvat oppimisen ja opetuksen ilmiöihin, Raumalla erityisesti perus- ja esiopetuksen, käsityökasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen osalta.

Raumalla tarjotaan luokanopettajan, käsityön aineenopettajan, lastentarhanopettajan ja kasvatustieteen (varhaiskasvatuksen) koulutusta. Yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen kanssa toteutetaan erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erityisopettajan opinnot). 

Kampuksella opiskelee noin 900 tutkinto-opiskelijaa ja työntekijöinä on yli 60 opettajaa, tutkijaa ja muuta henkilökuntaa.

Tutustu tarkemmin:

Sat@oppi

Sat@oppi on opettajankoulutuslaitoksessa toimiva täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluiden tuottaja. Toiminta perustuu yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen.

Puutarha

Rauman kampuksen  Seminaarin puutarha palvelee aktiivisesti opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoita ja normaalikoulun oppilaita sekä päiväkotien lapsiryhmiä.

Rauman normaalikoulu

Rauman normaalikoulun tehtävänä on opettaa perusasteen luokkien 1-9 oppilaita ja toimia opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden harjoittelukouluna. Opetussuunnitelmassa painottuvat esi- ja alkuopetuksen integrointi, erityisopetus, taitoaineet sekä englannin kielellä opettaminen. 

Koulun tehtäviin kuuluu myös opetukseen ja opettajankoulutukseen liittyvä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä täydennyskoulutus yhdessä Sat@opin kanssa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
 

 Yhteistyössä

 
  
 
 slice.jpg


 

 Multinational EU-project

 
 digiyouth.JPG