in English
 
 
Kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta

Tiedekunnan neuvottelukunta on perustettu tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelimeksi. Neuvottelukunta pohtii esimerkiksi yliopiston ja tiedekunnan roolia alueellisena toimijana, yliopiston suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä koulutuksen opiskelijoille ja tutkijoille antamia työelämävalmiuksia. 

Neuvottelukunta toimii keskustelufoorumina tiedekunnan tulevien opetussuunnitelmien valmistelussa ja kansainvälisen toiminnan suuntaamisessa.


Neuvottelukunnan kutsuttuina jäseninä toimivat:

  • Toimialuejohtaja Timo Jalonen, Turun kaupunki

  • Kansanedustaja Krista Kiuru (sd.)

  • Toimialajohtaja Soile Strander, Rauman kaupunki

  • Kunnanjohtaja Esko Poikela, Liedon kunta

  • Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen, Turun kaupunki

  • Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu

  • Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Kuntaliitto

Kutsuttujen jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan dekaani, varadekaanit, laitosten johtajat, tiedekuntapäällikkö sekä vuorovuosin tiedekunnan harjoittelukoulujen johtavat rehtorit. Sihteerinä toimii palvelupäällikkö.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous oli joulukuussa 2016 ja sen toimikausi jatkuu 31.7.2019 asti.

Asiasana:
Tagit:
 

 Tavoitteet

 
​Turun yliopiston strategisena tavoitteena on tehdä vaikuttavaa tutkimusta, joka tuottaa uutta tietoa päätöksenteon tueksi, sekä toimia vastuullisena kouluttajana, joka koulutustarjonnallaan ja -sisällöillään vastaa yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

Temaattisiin tutkimuksen profiloitumisalueisiin kuuluvat
  • lapset, nuoret ja oppiminen sekä 
  • digitaaliset tulevaisuudet, 
jotka molemmat ovat kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksen ytimessä.


 

 Lue lisää

 

Vesa Taatilan kirjoitus Turun yliopiston blogissa:
Mistä tulevaisuuden insinöörit, luonnontieteilijät ja matemaatikot?