in English
 
 
Syksyn 2017 hakuohjeet

Hakeminen

Ajanjaksolla 1.9.–20.9.2017 KEVEKO- ja OPPI-tohtoriohjelmista voi hakea:
a) oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa
b) tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää
c) samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a ja b)

Katso haun tarkemmat tiedot hakuilmoituksesta.

Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta kasvatustieteiden tiedekunnassa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet (ks. alla).

Sähköinen hakulomake löytyy klikkaamalla "Hae tästä" -banneria. Hakulomake aukeaa haun alkaessa 1.9. ja sulkeutuu automaattisesti 20.9. klo 23.59. 

Hakemukseen vaadittavat liitteet:

a) Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorintutkinnon
opiskeluoikeuden haku

Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1-6 (+7)

b) Tohtorikoulutettavan määräaikaisen työsuhteisen tehtävän haku

Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1-3.

c) Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden ja tohtorikoulutettavan määräaikaisen työsuhteisen tehtävän samanaikainen haku (a + b)

Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1-6 (+7).

Liitteiden kuvaus

1. Tutkimussuunnitelma

Ks. tohtoriohjelmakohtaiset tutkimussuunnitelmaohjeet (oikean yläkulman linkit) 

Huom! OPPIn tutkimussuunnitelmaohjetta on päivitetty syksyn 2017 hakuun. Tutkimussuunnitelmaohjetta tulee noudattaa!

2. Ansioluettelo (suomeksi tai englanniksi)

Ansioluettelo sisältää julkaisuluettelon.

Ks. TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi.

3. Motivaatiokirje

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija perustelee, miksi haluaa suorittamaan tohtorintutkintoa / tohtorikoulutettavan määräaikaiseen työsuhteiseen tehtävään Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan.

4. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista

A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

B. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös todistuksista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Siihen saakka opiskeluoikeus on ehdollinen.

5. Todistus kielitaidosta

Ks. kielitaitovaatimukset. Muita tapoja kielitaidon osoittamiseen ei hyväksytä.

6. Ohjaajan arvio hakijan tutkimussuunnitelmasta ja hakijan edellytyksistä tohtorintutkinnon suorittamiseen

Ohjaaja toimittaa arvion suoraan kasvatustieteiden tiedekuntaan koulutuspäällikölle.

7. Muualla jatko-opiskelijana olevien on hakemuksessaan esitettävä peruste Turun ylipiston kasvatustieteiden tiedekuntaan siirtymiselle. Lisäksi vaaditaan aiemman ohjaajan kirjallinen suostumus.

Asiasana:
Tagit: