in English
 
 
Kielitaidon osoittaminen

Opinto-oikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista tavoista.

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 •  IELTS-testi, Academic: 6,5 ei yhtään yksittäistä alle 6.0
 • TOEFL-testi 575 (paper-based test) /92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 20
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (arvosana "C" tai korkeampi)
 • Pearson Test of English, Academic (PTE A): 62, ei yhtään yksittäistä alle 54
 • Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taitotasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella

Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija

 •  on suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot
  • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa
  • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
  • Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä.
 • on suorittanut perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suomen kielellä.
 • on suorittanut toisen asteen tutkinnon Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Uudessa-Seelannissa englannin kielellä. Tällöin toisen asteen tutkinnon tutkintotodistus tulee liittää hakemuksen liitteeksi. 

Muita tapoja kielitaidon osoittamiseen ei hyväksytä.

Huom! Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan vastuulla.

Kielitestin tulos on voimassa testin järjestäjän ilmoittamaan erääntymispäivään asti. Jos erääntymispäivää ei ole ilmoitettu, kielitestin tulos on voimassa korkeintaan neljä (4) vuotta.

 Turun ylipiston TOEFL-kielitestin koodi (institution code) on 9701.

 Asiasana:
Tagit: