in English
 
 
Jatko-opintojen ohjaus

Jatko-opintoihin hyväksymisen yhteydessä opiskelijalle nimetään vähintään kaksi ohjaajaa, joista vähintään pääohjaajan tulee olla kasvatustieteiden tiedekunnasta. Pääohjaajan tulee olla tiedekunnan laitokseen (kasvatustieteiden laitos tai opettajankoulutuslaitos) työsuhteessa oleva professori tai dosentti. Emeritus-/emeritaprofessori voi toimia pääohjaajana yhden vuoden eläköitymisensä jälkeen, mikäli hän on tehnyt emeritus-/emeritasopimuksen tiedekunnan kanssa.

Toisen ohjaajan tulee olla vähintään tohtori. Tarvittaessa, esimerkiksi tutkimusaiheen erityisluonteen vuoksi, voidaan tutkimukselle määrätä kolmas ohjaaja, jonka tulee olla vähintään tohtori. Tiedekunnan ulkopuolisille ohjaajille ei makseta palkkioita, ellei tiedossa ole erityistä rahoitusta, josta sitä voidaan maksaa.

Jokaiselle väitöskirjaansa kokoaikaisesti valmistelevalle tohtorikoulutettavalle muodostetaan ohjausryhmä, johon kuuluu 1. ohjaajan lisäksi 1-2 tohtorintutkinnon suorittanutta henkilöä. Tohtorikoulutettava neuvottelee ohjaajan kanssa ja he yhdessä kokoavat ehdotuksen ohjausryhmäksi. Ohjausryhmän nimittää tohtoriohjelman johtoryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu vuosittain ja sen kokoonkutsujana toimii tohtorikoulutettava. Tohtorikoulutuksen aikana ohjausryhmä kokoontuu yhteensä neljä kertaa. Tohtorikoulutettava kirjoittaa tapaamisesta tiiviin muistion sovituista asioista, ja raportoi ohjausryhmän kokoontumisesta vuosiraportin yhteydessä. Ohjausryhmän kokous suositellaan yhdistettäväksi tohtorikoulutettavan kehitys- ja työurakeskusteluun.

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN PROFESSORIT JA DOSENTIT

Löydät kasvatustieteiden tiedekunnan professorien ja dosenttien yhteystiedot laitosten sivuilta:

Kasvatustieteiden laitos (pääosin KEVEKO-tohtoriohjelman ohjaajia)

Opettajankoulutuslaitos Turussa ja Opettajankoulutuslaitos Raumalla (pääosin OPPI-tohtoriohjelman ohjaajia)

 

Asiasana:
Tagit: