in English
 
 
Opinto-opas ja opetussuunnitelma

Tohtorintutkinnon opetussuunnitelma

Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa painotetaan monitieteisyyttä, laaja-alaisuutta ja kansainvälisyyttä. Valmistuville tohtoreille taataa valmiudet paitsi akateemiselle tutkijauralle myös muihin vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Tutkinnon sisältämät opinnot tukevat väitöskirjatutkimusta ja kasvatusalan tieteellisen asiantuntijuuden kehittymistä. 

Opetussuunnitelmaa muutettiin 1.8.2018 alkaen siten, että opintoihin sisältyy väitöskirjan (200 op) lisäksi 40 opintopistettä tieteenalan opintoja ja muita asiantuntijuuden kehittymistä tukevia opintoja. 

Tieteenalan opinnot ja muut asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (40 op) kokonaisuus sisältää seuraavat opinnot:

Pakolliset opintojaksot           

Tieteenteoria ja kasvatustieteiden teoreettiset kysymykset, 5 op

Osallistuminen tohtoriohjelman seminaareihin, 8 op

Metodologiset opinnot, 8 op 

Tutkimusetiikan opinnot, 2 op 

Tieteellisen kirjoittamisen opinnot, 5 op

Esitys kansallisessa tai kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa, 2 op 

Yhteensä 30 op

 

 Vapaavalintaiset opintojaksot

Yleiset asiantuntijuustaidot, 0-10 op

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosikonferenssi, 0-8 op

Esitys kansallisessa tai kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa, 0-10 op

Tutkijavaihto ulkomailla, 0-10 op

Artikkelit 0-10 op

Harjoittelu asiantuntijatehtävissä, 0-10 op

Yhteensä 10-20 op

Tohtorikoulutettavan on suoritettava pakollisia opintojaksoja vähintään 30 op. Suoritettujen opintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä vapaavalintaisten opintojaksojen kanssa tulee olla vähintään 40 op. Tohtorintutkintoon voidaan sisällyttää väitöskirjan lisäksi enintään 50 op opintojaksoja.

Jo suoritetut osasuoritukset eivät vanhene, mutta jatko-opintoja suoritetaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuun alusta. Ennen 1.8.2018 tohtoriopintoihin hyväksytyt voivat suorittaa opintoja vuoden 2016–2018 opetussuunnitelman mukaisesti 31.7.2020 asti.

Löydät tohtorintutkinnon opetussuunnitelman Turun yliopiston Peppi-järjestelmästä: https://opas.peppi.utu.fi/ sekä sivun oikeasta reunan linkistä (tiedekunnan jatko-opintojen opinto-opas pdf-muodossa). sekä sivun oikeasta reunan linkistä (tiedekunnan jatko-opintojen opinto-opas pdf-muodossa).


Asiasana:
Tagit: