in English
 
 
Opinto-opas

Tohtorintutkinnon opetussuunnitelma

Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa painotetaan monitieteisyyttä, laaja-alaisuutta ja kansainvälisyyttä. Valmistuville tohtoreille taataa valmiudet paitsi akateemiselle tutkijauralle myös muihin vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Tutkinnon sisältämät opinnot tukevat väitöskirjatutkimusta ja kasvatusalan tieteellisen asiantuntijuuden kehittymistä. 

Löydät tohtorintutkinnon opetussuunnitelman Turun yliopiston sähköisestä opinto-oppaasta (1.8.2016 alkaen) sekä sivun oikeasta reunan linkistä (tiedekunnan jatko-opintojen opinto-opas pdf-muodossa).

Ennen 1.8.2016 tohtoriopintoihin hyväksytyt voivat suorittaa opintoja lukuvuoden 2014-2016 opetussuunnitelman mukaisesti 31.7.2018 asti.

Lisäys opinto-oppaaseen: tutkimusaiheen vaihtaminen

Tohtorikoulutettava voi vaihtaa tutkimusaihettaan ensimmäisen ohjaajan suostumuksella. Tällöin hänen tulee kirjoittaa uusi tutkimussuunnitelma, jonka ohjaaja hyväksyy allekirjoituksellaan. Hyväksytty tutkimussuunnitelma toimitetaan tiedekuntaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle. Uutta ohjaajasopimusta ei tehdä, ellei ohjaaja vaihdu.

Jos ohjaaja ei halua jatkaa uuden tutkimusaiheen ohjaajana, on tohtorikoulutettavan vastuulla etsiä uusi ohjaaja. Kun uusi ohjaaja on löytynyt, tulee ohjaajavaihdosta anoa tohtoriohjelman johtoryhmältä normaalin käytännön mukaisesti.

Artikkeliväitöskirjojen vaatimukset muuttuneet 1.1.2016

Artikkeliväitöskirjaan tulee yhteenvedon lisäksi kuulua vähintään 3 artikkelia kansainvälisissä tai kansallisissa tieteellistä vertaisarviointia käyttävissä (referee) julkaisuissa, joiden julkaisukanava (lehti, sarja tai kustantaja) yltää Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi (JuFo) -luokituksessa vähintään tasolle 1. Artikkeleista vähintään kahden tulee olla julkaistu tai julkaistavaksi hyväksytty (accepted). Yksi artikkeli voi olla arvioitavaksi hyväksytty (in review). Kaikissa kolmessa artikkelissa väittelijän tulee olla joko ainoa tai ensimmäinen kirjoittaja.

Jos artikkeleita on enemmän kuin kolme, voi väitöskirjaan kuulua myös vertaisarviointiprosessin kautta hyväksyttyjä konferenssijulkaisuja (conference proceedings) tai yhteisjulkaisuja, joissa väittelijä ei ole ensimmäinen kirjoittaja. Kaikkien artikkeleiden laatimisessa väittelijällä tulee olla selkeä, itsenäinen osuus. Yhteenvedossa tulee osoittaa, millä tavalla osajulkaisuista muodostuu kokonaisuus ja mikä on väittelijän tieteellinen kontribuutio. Yhteenvedon ei pidä jäädä osajulkaisujen selostamiseksi vaan siinä tulee osoittaa tutkimuskokonaisuuden tulos. Artikkelit katsotaan vanhentuneiksi, jos niiden julkaisemisesta on kulunut yli 10 vuotta.

Mikäli väitöskirjaan sisällytetään julkaisematon artikkeli, jossa on useampia kirjoittajia, tulee tiedekuntaan toimittaa kaikkien kirjoittajien kirjallinen suostumus artikkelin liittämiseksi väitöskirjaan.

Ennen 1.1.2016 jatko-opiskelijaksi hyväksyttyjen osalta väitöskirjaan voidaan sisällyttää vanhojen vaatimusten (vuoden 2014–2016 opetussuunnitelman) mukaisia artikkeleita kymmenen vuoden ajan eli 31.12.2025 asti.


Asiasana:
Tagit: