in English
 
 
Passiivirekisteri

Tohtorikoulutettavan tohtoriopinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos tohtorikoulutettava ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut tohtoriopintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi myös, jos tohtorikoulutettava on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta. 

Opiskeluoikeuksia siirretään passiivisiksi kunkin lukuvuoden alussa ja niille yliopistossa kirjoilla oleville tohtorikoulutettaville, joita asia koskee, tiedotetaan edellisen lukuvuoden syyslukukauden aikana sähköpostitse utu.fi-sähköpostiosoitteeseen.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa tohtorikoulutettavan, joka haluaa säilyttää opiskeluoikeutensa aktiivisena tulee toimittaa  tohtorikoulutuksesta vastaavalle koulutuspäällikölle (Educariumin palvelupiste, 20014 Turun yliopisto) 31.3. mennessä passiivirekisterilomake, jonka liitteenä on HOPS-lomake sekä päivitetty tutkimussuunnitelma ja tarvittaessa anomus uuden ohjaajan nimittämiseksi. Passiivirekisterissä jo oleva opiskelija voi anoa passiivirekisteristä pois pääsyä mihin aikaan vuodesta tahansa edellä mainitulla menettelyllä.

Lisätietoa ja tarvittavat lomakkeet löytyvät oikeassa sarakkeessa olevien linkkien kautta.

Asiasana:
Tagit: