in English
 
 
Vuoden 2012 väitökset

Perjantaina 14. joulukuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Publicumin luentosalissa 3 (Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi KM Anu Warinowskin väitöskirja Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä. Virallisina vastaväittäjinä toimivat professori emerita Rauni Räsänen ja Siirtolaisuusinstituutin johtaja, dosentti Ismo Söderling. Kustoksena toimii professori Joel Kivirauma. 

Perjantaina 30. marraskuuta 2012 kello 12 esitetään Turun ylipistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi FM Matti Tanelin väitöskirja Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J.A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta.  Virallisena vastaväittäjänä toimii professori emeritus Jarmo Toiskallio ja kustoksena professori Risto Rinne.

Perjantaina 16. marraskuuta 2012 kello 12 esitetään Turun ylipistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi KM Nina Haltian väitöskirja Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston muotoutumisesta. Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Risto Ikonen ja kustoksena professori Risto Rinne.

Perjantaina 2. marraskuuta 2012 kello 12 esitetään Turun ylipistossa Publicumin luentosalissa 3 (Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi KM Marju Markkasen väitöskirja "Hei, mä opin tän asian enkuks!" Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielisissä oppituokioissa. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori emerita Kaarina Mäkinen ja kustoksena professori Annikki Koskensalo. 

Perjantaina 19. lokakuuta  2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Calonian luentosalissa 1 (Vänrikinkatu 2) julkisesti tarkastettavaksi KL Päivi Marjasen väitöskirja Koulukäsityö vuosina 1866 - 2003. Kodin hyvinvointiin kasvattavista tavoitteista kohti elämänhallinnan taitoja.  Virallisena vastaväittäjänä toimii professori emerita Sirkka Ahonen ja kustoksena professori Joel Kivirauma.

Perjantaina 28. syyskuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Publicumin luentosalissa 3 (Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi KM Sirpa Ruoholan väitöskirja Äidiltä tyttärelle - Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Jukka Rantala Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Joel Kivirauma.

Perjantaina 17. elokuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi FK Pirkko Tiuraniemen väitöskirja Hyvää yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän virtuaalisen kirjallisuuskeskustelun sisällönanalyysi. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori emerita Leena Kirstinä ja kustoksena dosentti Vuokko Kaartinen.

Maanantaina 18. kesäkuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 2 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi Dipl. Psych. Sebastian Fiedlerin väitöskirja Emancipating and developing learning activity: Systemic intervention and re-instrumentation in higher education. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Juha Suoranta Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Erno Lehtinen.

Perjantaina 15. kesäkuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 2 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi KM Tomi Jaakkolan väitöskirja Thinking outside the box: Enhancing science teaching by combining instead of contrasting laboratory and simulation activities. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Ton de Jong (University of Twente). Kustoksena toimii professori Erno Lehtinen.

Lauantaina 9. kesäkuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi MSc Anna Siewiorekin väitöskirja Playing to learn: Business simulation games as leadership learning environments. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Susanne Weber (Ludwig-Maximilians-Universität, München). Kustoksena toimii professori Erno Lehtinen. 

Perjantaina 18. toukokuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi KM Marko Kuuskorven väitöskirja Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö. Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Marjaana Soininen.

Perjantaina 9. maaliskuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi KM Mirka Mäkinen-Strengin väitöskirja Päämääriä, ajelehtimista, tietämättömyyttä, etsintää: Koulutusvalinnat, opinnot ja koulutuksen vaihtaminen yliopisto-opiskelijoiden kokemana 2000-luvun taitteessa. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Tapio Aittola Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Risto Rinne.

Perjantaina 3. helmikuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa opettajankoulutuslaitoksen Toivo Laurilehto -salissa (Seminaarinkatu 1, Rauma) julkisesti tarkastettavaksi KM Vappu Salon väitöskirja Kotipalvelun työntekijöiden koulutustarpeet ja ammatillisen kasvun tukeminen iäkkäiden ruokailuun ja ravitsemukseen liittyen. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Päivi Palojoki Helsingin ylipistosta  ja kustoksena professori Marjaana Soininen. 

Asiasana:
Tagit: